CONTABILITATEA RELATIILOR CU PARTENERII COMERCIALI

CUPRINS
|Introducere………………………………………………………………………………………                            |3  |
|                                                                        |   |
|Capitolul 1.                                                            |   |
|Cadrul conceptual actual de organizare a sistemului informaţional       |4  |
|contabil………………                                                          |4  |
|Sistemul contabil dualist……………………………………………………………                        |7  |
|Reforma contabilităţii româneşti……………………………………………………                    |9  |
|Funcţiile şi principiile contabilităţii financiare………..……………………………      |   |
|                                                                        |   |
|Capitolul 2.                                                            |13 |
|Relaţiile cu partenerii comerciali – componentă a relaţiilor cu         |13 |
|terţii………………………..                                                       |15 |
|Definirea, conţinutul şi obiectivele relaţiilor cu terţii………………………………   |18 |
|Clasificarea, evaluarea şi recunoaşterea datoriilor şi                  |18 |
|creanţelor……………………                                                      |22 |
|Aspecte generale privind relaţiile cu partenerii comerciali…………………………   |26 |
|Angajarea datoriilor şi creanţelor comerciale………………………………               |   |
|Decontarea datoriilor şi creanţelor comerciale……………………………...            |   |
|Sistemul informaţional contabil al datoriilor şi creanţelor             |29 |
|comerciale……..                                                          |29 |
|                                                                        |29 |
|Capitolul 3.                                                            |30 |
|Contabilitatea relaţiilor cu partenerii comerciali……………………………………………..   |37 |
|3.1. Contabilitatea relaţiilor cu furnizorii la S.C. SIMCOR             |40 |
|S.A………………………….                                                          |40 |
|3.1.1. Organizarea contabilităţii furnizorilor………………………………………..         |41 |
|3.1.2. Contabilitatea operaţiilor privind angajarea datoriilor          |44 |
|comerciale…………...                                                       |   |
|3.1.3. Contabilitatea operaţiilor privind decontarea datoriilor         |   |
|comerciale………….                                                         |   |
|3.2. Contabilitatea relaţiilor cu clienţii la S.C. SIMCOR               |49 |
|S.A…………………………….                                                         |49 |
|3.2.1. Organizarea contabilităţii clienţilor ………………………………………….          |53 |
|3.2.2. Contabilitatea operaţiilor privind angajarea creanţelor          |   |
|comerciale………….                                                         |56 |
|3.2.3. Contabilitatea operaţiilor privind decontarea creanţelor         |   |
|comerciale………...                                                        |59 |
|                                                                        |   |
|Capitolul 4.                                                            |65 |
|Utilizarea informaţiei furnizate de contabilitatea relaţiilor cu        |   |
|partenerii comerciali pentru analiza şi controlul gestiunii             |   |
|firmei……………………………………………………………                                           |   |
|4.1. Analiza nivelului şi structurii datoriilor şi                      |   |
|creanţelor………………………………...                                               |   |
|4.2. Gestiunea datoriilor şi creanţelor comerciale………………………………………...    |   |
|                                                                        |   |
|Concluzii şi propuneri…………………………………………………………………………..                    |   |
|                                                                        |   |
|Anexe…………………………………………………………………………………………….                               |   |
|                                                                        |   |
|Bibliografie………………………………………………………………………………………                           |   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu