ORGANIZAREA CONTABILITATII LA ADMINISTRATIA FINTELOR PUBLICE RESITA

                                   CUPRINS
 Cap.1. Rolul şi importanţa Administraţiei Financiare municipale ca unitate
       a ministerului finanţelor publice
       …………………………………………………………………………………………………pag.1  - pag.6
    1. Rolul Administraţiei Financiare Municipale în execuţia bugetului
       public naţional.………… pag.1  - pag.2
    2. Organigrama de structură a Administraţiei Financiare Reşiţa…………………………
       ……..pag.2  - pag.4
    3. Rolul compartimentului financiar-contabil în organizarea şi
       funcţionarea A.F.P.Reşiţa……..pag.4  - pag.6
  Cap.2. Încasarea veniturilor bugetare prin Trezoreria
municipală………………………………pag.6 -  pag.10
        2.1. Încasarea veniturilor bugetului de
stat………………………………………………………...pag.7  - pag.8
        2.2. Încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de
stat…………………………… ……..pag.8  - pag.9
        2.3. Încasarea veniturilor proprii ale instituţiilor
publice………………………………………….pag.9
        2.4. Încasarea fondurilor cu destinaţie specială şi
extrabugetare………………………………….pag.9 - pag.10
   Cap.3. Organizarea contabilităţii la
A.F.P.Reşiţa…………………………………………………pag.10 –pag.44
        3.1. Organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale………………………pag.16 - pag.19
        3.2. Organizarea contabilităţii încasării veniturilor bugetare
potrivit clasificaţiei bugetare………pag.19 -pag.24
        3.3. Organizarea finanţării cheltuielilor potrivit structurii
clasificaţiei bugetare………………… pag.24 –pag.27
        3.4. Organizarea contabilităţii
salariilor…………………………………………………………...pag.27 –pag.29
        3.5. Organizarea contabilităţii decontărilor cu bugetul statului,
cu furnizorii şi creditorii instituţiei
               şi cu debitorii…………………………………………………………………………………pag.29 –
pag.35
        3.6. Organizarea contabilităţii
materialelor……………………………………………………….pag.35 – pag.37
        3.7. Organizarea contabilităţii materialelor de natura obiectelor
de inventar de mică valoare sau
               scurtă durată…………………………………………………………………………….…….pag.37 -
pag.38
        3.8. Organizarea contabilităţii mijloacelor
fixe…………………………………………………...pag.39 - pag.42
        3.9. Organizarea contabilităţii
investiţiilor………………………………………………………..pag.42 - pag.44
    Cap.4. Monografie contabilă cu principalele operaţiuni pe luna martie
2003…………………pag.44 – pag.57
        4.1. Operaţiuni contabile specifice A.F.P.Reşiţa în cursul
lunii………………………………….pag.44 – pag.47
        4.2. Înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni din
cursul lunii martie 2003………..pag.47 – pag.53
        4.3. Întocmirea balanţei de verificare pe luna martie
2003……………………………………….pag.53 – pag.57
   Cap.5. Concluzii şi propuneri………………………………………………………………………pag.58
   Cap.6.  Anexe………………………………………………………………………………………..pag.59  - pag.65
        6.1. Buget de cheltuieli pentru desfăşurarea activităţii proprii
finanţate din BACS……….……..pag.59
        6.2. Lista poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii“defalcată pe
categorii de bunuri………………...pag.59
        6.3. Proiect de buget de venituri şi cheltuieli din venituri
proprii………………………………...pag.60
        6.4.Fundamentarea cheltuielilor cu salariile pe trimestrul I 2003
……………………………......pag.60
        6.5.Notă justificativă pentru repartizarea creditelor
bugetare…………………………………….pag.61
        6.6. Situaţia necesarului de fonduri pentru cheltuieli de
personal………………………………..pag.62
        6.7. Situaţia necesarului de fonduri pentru cheltuieli materiale şi
de capital………………….…pag.62
        6.8. Propunere de angajare a unei
cheltuieli……………………………………………………...pag.63
        6.9. Angajament bugetar individual
global………………………………………………….……pag.63
        6.10.Ordonanţare de plată………………………………………………………………………...pag.64
        6.11. Organigrama de structură a
A.F.P.Reşiţa…………………………………………………...pag.65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu