METODOLOGIA DE EFECTUARE A EXPERTIZEI CONTABILE

Cuprins
CAPITOLUL  I  CONCEPTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ     4
  1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA
  ECONOMICĂ 4
  1.2.CONCEPTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ  5
  1.3.OBIECTUL DE CERCETARE AL EXPERTIZEI CONTABILE      8
  1.4.STABILIREA OBIECTIVELOR EXPERTIZEI CONTABILE JUDICIARE  9
CAPITOLUL II  ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII EXPERŢILOR CONTABILI  ÎN ROMÂNIA
10
  2.1.ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE  C.E.C.C.A.R.     10
  2.2.ORGANELE DE CONDUCERE ALE C.E.C.C.A.R.  12
  2.3.EXPERTUL CONTABIL: CONCEPT, ACCES LA PROFESIE, STAGIUL ŞI EXAMENUL DE
  APTITUDINI     16
  2.4.MODUL DE EXERCITARE A PROFESIEI DE EXPERT CONTABIL; LUCRĂRI CE POT FI
  EXECUTATE……………………………………………..    21
  2.5.CONDUITA ETICĂ ŞI PROFESIONALĂ A EXPERŢILOR CONTABILI   24
CAPITOLUL III METODOLOGIA DE EFECTUARE A EXPERTIZEI CONTABILE 26
  3.1.METODOLOGIA DE EFECTUARE A EXPERTIZEI CONTABILE ÎN MATERIE CIVILĂ   26
    3.1.1.EXPERTIZA CONTABILĂ ÎN MATERIE CIVILĂ ŞI COMERCIALĂ  26
    3.1.2.DESEMNAREA EXPERŢILOR PENTRU A EFECTUA EXPERTIZA CONTABILĂ ÎN
    PROCESUL CIVIL     28
    3.1.3.TEHNICA EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE ÎN MAteRIE CIVILĂ 30
    3.1.4.Raportul de expertizĂ contabilĂ În materie civilĂ    35
    3.1.5.VALORIFICAREA RAPOrTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ      36
  3.2.METODOLOGIA DE EFECTUARE A EXPERTIZEI CONTABILE ÎN MATERIE PENALĂ   36
    3.2.1.EXPERTIZA CONTABILĂ ÎN MATERIe PENALĂ    36
    3.2.2.DESEMNAREA EXPERTULUI CONTABIL PENTRU EFECTUAREA EXPERTIZEI
    CONTABILE ÎN CAUZELE PENALE   43
    3.2.3. RAPORTUL EXPERTULUI CONTABIL NUMIT 46
    3.2.4. VALORIFICAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ÎN CAUZELE PENALE
    48
CAPITOLUL IV STUDIU DE CAZ   50
CAPITOLUL V CONCLUZII ŞI PROPUNERI      58
BIBLIOGRAFIE:    61

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu