CONTABILITATEA IMPRUMUTURILOR ACORDATE CLIENTELEI DE CATRE COOPERATIVELE DE CREDIT

CUPRINS
         Capitolul 1.    Tendinţe în dezvoltarea cooperativelor de credit în
                                     România...............................4
                                           1.1.   Apariţia cooperativelor de
                                              credit…………………………………………..…....4
                                   1.2.   Evoluţia cooperaţiei de credit din
                                                    România…………………………..…………5
                                           1.3.   Activele cooperativelor de
                                                 credit………………………………..………………8
                                           1.4.   Pasivele cooperativelor de
                                               credit…………………………………..…………..12
        Capitolul 2.     Particularităţi ale contabilităţii instituţiilor de
                                                       credit………………...…………16
                     1. Funcţiile contabilităţii……………………………………………..…………...16
           2. Contabilitatea împrumuturilor acordate în sistemul cooperatist
                                                                    ………………17
            3. Contabilitatea operaţiilor specifice cooperativelor de credit
                                                                  ………………….18
            4. Contabilitatea creditelor acordate de către coop.de credit şi
                                                             bănci …………...25
         Capitolul 3.     Operaţiuni de creditare………………………………………..………………..30
                                      3.1.   Caracteristicile operaţiunii de
                                                creditare…………………………………..……30
                                    3.2.   Etapele parcurse pentru acordarea
                                                 creditului……………………………..……31
                             3.3.   Contabilitatea operaţiilor de acordare a
                                                   creditelor…………………..…………32
                           3.4.   Operaţiunile privind creanţele restante şi
                                                 îndoielnice…………………..……...35
                                        3.4.1.  Operaţiuni privind creanţele
                                                restante…………………….………………...35
                            3.4.2.  Operaţiuni privind creanţele îndoielnice
                                                           …..………………………………36
                      3.5. Operaţiuni privind provizioanele pentru creanţele
                                                        clientelei……………………38
                         3.5.1.  Înregistrări contabile privind constituirea
                                            provizioanelor specifice de risc
                                                        conform clasificării
                                                 lor……………………………………….…………….42
                     3.5.2.   Regularizarea proviz. constituite la sfârşitul
                                   fiecărei luni….........................42
                             3.5.3.   Utilizarea provizioanelor existente în
                                                         sold…………………………………43
  Capitolul 4. Studiu de caz privind acordarea creditelor şi reflectarea lor
                                                         în contabilitate la
                                         Cooperativa de credit Ponor Vaţa de
                                                      Jos………………………………………….44
                       4.1. Prezentarea Cooperativei de Credit Ponor Vaţa de
                                                             Jos…………………………44
                       4.2. Parametrii necesari pentru încadrarea creditelor
                                                            …………………………….….44
                        4.3. Tipuri de credite …………………………………………………………….…..48
                                 4.4. Dobânzi …………………………………………………………………………48
                           4.4.1. Calculul dobânzilor la data scadentă ratei
                                                             …………………………………48
                                     4.4.2. Calculul dobânzilor la sfârşitul
                                                     lunii……………………………………….49
                                     4.4.3. Calculul dobânzilor la indexarea
                                                   dobânzilor……………………………….49
                         4.4.4. Încasare şi dobânzi………………………………………………………….49
                             4.5. Provizioane……………………………………………………………………...50
                                               4.5.1. Provizioane de risc de
                                                 credit……………………………………………….50
                                               4.5.2. Provizioane de risc de
                                                  dobândă……………………………………………51
                                       4.6. Stările în care se poate afla un
                                                   credit……………………………………………51
                                             4.6.1. Plata anticipată a ratei
                                                     …………………………………………………….51
                          4.6.2. Credit restant……….. …………………………………………………….52
                         4.6.3. Credit îndoielnic……….. …………………………………………………52
                                      4.6.4. Credit în afara bilanţului………..
                                                        ………………………………………...53
                        4.7. Lichidarea creditului ……………………………………………………………54
                             4.8. Aplicaţie ………………………………………………………………………...55
                      Concluzii şi propuneri ………………………………………………………………………….61
                            Bibliografie …………………………………………………………………………………….62

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu