ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII ACTIVELOR IMOBILIZATE CORPORALE

CUPRINS
   1. PREZENTAREA GENERALǍ A IMOBILIZǍRILOR CORPORALE……………….4
   1. RECUNOAŞTEREA IMOBILIZǍRILOR CORPORALE…………………………………4
   2. DEFINIREA IMOBILIZǍRILOR CORPORALE………………………………………….5
   3. EVALUAREA IMOBILIZǍRILOR CORPORALE………………………………………..6
      1.3.1 Definirea şi momentele efectuǎrii evaluǎrii……………………………………………6
      1.3.2 Evaluarea iniţialǎ a imobilizǎrilor corporale…………………………………………..8
      1.4 CHELTUIELILE ULTERIOARE
............................................................................
............10
      1.5 REEVALUAREA IMOBILIZǍRILOR
CORPORALE.......................................................11
      1.6 AMORTIZAREA IMOBILIZǍRILOR CORPORALE…………………………………....16
           1.6.1 Definirea conceptului de amortizare…………………………………………………..16
           1.6.2 Modalitǎţi de calcul a amortizǎrii imobilizǎrilor
corporale…………………………...17
           1.6.3 Noile reglementǎri cu privire la amortizarea
imobilizǎrilor corporale………………..20
      1.7 DEPRECIEREA IMOBILIZǍRILOR CORPORALE……………………………………..22
           1.7.1 Identificarea unui activ ce poate fi
depreciat……………………………………….....22
           1.7.2 Mǎsurarea valorii recuperabile………………………………………………………..23
           1.7.3 Recunoaşterea şi evaluarea unei pierderi din
deprecieri………………………………24
           1.7.4 Contabilitatea provizioanelor privind deprecierea
imobilizǎrilor corporale…………..25
           1.7.5 Compensaţii pentru deprecierea sau pierderea unei
imobilizǎri corporale……………26
   2.ORGANIZAREA CONTABILITǍŢII IMOBILIZǍRILOR CORPORALE…………..28
   2.1 OBIECTIVELE ŞI FACTORII ORGANIZǍRII CONTABILITǍŢII IMOBILIZǍRILOR
   CORPORALE……………………………………………………………………………….....28
   2.2   CLASIFICAREA IMOBILIZǍRILOR CORPORALE……………………………….....28
   2.3 DOCUMENTELE PRIMARE ŞI EVIDENŢA TEHNIC-OPERATIVǍ A IMOBILIZǍRILOR
   CORPORALE……………………………………………………………29
   2.4 ORGANIZAREA CONTABILITǍŢII ANALITICE A
   IMOBILIZǍRILOR CORPORALE……………………………………………………………30
   2.5 ORGANIZAREA CONTABILITǍŢII SINTETICE A
   IMOBILIZǍRILOR CORPORALE……………………………………………………………31
   3. ORGANIZAREA CONTABILITǍŢII IMOBILIZǍRILOR CORPORALE LA R.A APǍ ŞI
   CANAL AQUATIM………………………………………………………………....33
   3.1 PREZENTAREA GENERALǍ A R.A APǍ ŞI CANAL AQUATIM…………………….33
   3.2 CONTABILIZAREA INTRǍRILOR DE IMOBILIZǍRI CORPORALE………………..33
   3.3 CONTABILIZAREA MIŞCǍRII IMOBILIZǍRILOR CORPORALE…………………...34
   3.4 CONTABILIZAREA CASǍRII IMOBILIZǍRILOR CORPORALE…………………….34
   4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI…………………………………………………………….38
   ANEXE…………………………………………………………………………………………40
   BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………………41

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu