PARTICULARITATI PRIVIND EVALUAREA PERSONALULUI LA PRIMARIA MUNICIPIULUI DEJ

     CUPRINS
      CAPITOLUL I
       PREZENTAREA GENERALĂ A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI DEJ
      1.1 Tipul unităţii şi obiectul de activitate ………………………….………………….pag. 2
      1.2 Structura organizatorica si a personalului…………………………………………pag. 3
      1.3 Funcţionarul public,  elementul  central  al  funcţionării  şi  al
           eficienţei
             administraţiei publice …………………………………………………………….pag. 7
      CAPITOLUL II
      CONŢINUTUL ŞI IMPORTANŢA EVALUARII RESURSELOR UMANE
      2.1 Noţiune şi tipologie………………………………………………………………..pag.10
      2.2 Cadrul legislativ…………………………………………………………………...pag.13
      2.3 Obiectivele evaluării resurselor umane…………………………………………....pag.14
      2.4 Factori de influenţă ai evaluării performanţelor
           profesionale……………………..pag.16
      2.5 Principiile care stau la baza procesului de evaluare a
           performanţelor
             şi a competenţelor profesionale……………………………………….…………..pag.16
      2.6.               Tipologia               metodelor                de
           evaluare....……………………....…………..……...…....pag.17
      CAPITOLUL III
      ORGANIZAREA  PROCESULUI DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE IN
      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEJ
      3.1 Responsabilitatea evaluării performanţelor ………………….……………………pag.21
      3.2 Cadrul organizatoric…………………………………………….…………………pag.22
      3.3.    Etapele    organizării    procesului     de     evaluare     a
           performanţelor…….……………….pag.23
      3.4                           Criteriile                            de
           evaluare…………………………………………................................pag.25
      3.5 Standardele de evaluare……………………………………………………....……pag.28
      ANEXA………………………………………………................................………….pag.30
      CONCLUZII……………………………………………….......................………….pag.34
                                                                BIBLIOGRAFIE
…………………………………....................................................pag.37

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu