DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL SOCIETATII S.C. BANDEAL COM S.R.L

CUPRINS
      |CAP. I. NOŢIUNI  INTRODUCTIVE                                      |    |
|1.1. Analiza potenţialului comercial la societatea S.C. BANDEAL COM|    |
|S.R.L.                                                             |    |
|1.2. Scurt istoric al S.C. BANDEAL COM S.R.L.                      |    |
|                                                                   |    |
|CAP.II. ANALIZA PIEŢEI DE APROVIZIONARE, GESTIUNEA STOCURILOR ŞI A |    |
|MIJLOACELOR FIXE                                                   |    |
|2.1. Analiza pieţei de aprovizionare cu principalele materii prime |    |
|                                                                   |    |
|2.2. Analiza stocurilor de materiale                               |    |
|2.3. Analiza reflectării utilizării activelor circulante în        |    |
|principalii indicatori economico-financiari  2.4. Analiza gestiunii|    |
|activelor fixe                                                     |    |
|                                                                   |    |
|CAP.III.   PIAŢA SOCIETĂŢII                                        |    |
|3.1. Necesitatea studierii pieţei societăţii                       |    |
|3.2. Curba Pareto                                                  |    |
|3.3. Capacitatea pieţei                                            |    |
|3.4. Ponderea vânzărilor către beneficiarii tradiţionali şi        |    |
|dispersia acestora                                                 |    |
|                                                                   |    |
|CAP.IV. COORDONATELE DE ANALIZĂ A PIEŢEI                           |    |
|4.1. Prezentare generală                                           |    |
|4.2. Evaluarea poziţiei concurenţiale                              |    |
|4.3. Politica de distribuţie                                       |    |
|                                                                   |    |
|CAP.V. ANALIZA ACTIVITĂŢII GENERALE DE PRODUCŢIE ŞI COMERCIALIZARE |    |
|PE BAZA INDICATORILOR VALORICI                                     |    |
|5.1. Analiza dinamicii                                             |    |
|5.2. Analiza raportului static şi dinamic dintre indicatorii       |    |
|valorici                                                           |    |
|                                                                   |    |
|CAP.VI. ANALIZA CIFREI DE AFACERI                                  |    |
|6.1. Analiza diagnostic a cifrei de afaceri                        |    |
|6.2. Analiza factorială a cifrei de afaceri                        |    |
|                                                                   |    |
|CAP.VII. CONCLUZII ŞI PERSPECTIVE                                  |    |
|                                                                   |    |
|BIBLIOGRAFIE                                                       |    |
|                                                                   |    |
|31 pagini                                                          |    |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu