PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

                     PREZENTAREA SITUAŢIILOR Financiare
                    anuale ale  S.C.  RED  SYSTEMS  S.A.
| Cap. I    Prezentarea firmei…………………………………………                    |1  |
|Obiectul de activitate……………………………………...                          |1  |
|Structura organizatorică………………………….………..                         |2  |
|Descrierea fluxului tehnologic………………………….…                       |5  |
|Organizarea contabilităţii patrimoniului…………………..                |6  |
|Forma de înregistrare contabilă……………………….…..                     |7  |
|                                                                 |   |
|Cap. II   Aspecte generale privind situaţiile financiare         |8  |
|anuale…..…                                                       |   |
|2.1.    Consideraţii generale şi perspectivele contabilităţii…….…|9  |
|Sfera de cuprindere………………………………….…….                             |10 |
|Informaţii furnizate de situaţiile financiare…………..…....         |11 |
|2.4.    Organizarea şi conducerea contabilităţii……………….….        |12 |
|                                                                 |   |
|Cap. III   Forma situaţiilor financiare……………………….…...…           |14 |
|Prezentarea situaţiilor financiare anuale……..…….…..….            |14 |
|Principii contabile…………………………………………                              |16 |
|Tratamente contabile………………………………………                              |17 |
|Normalizarea şi armonizarea situaţiilor financiare………..          |19 |
|                                                                 |   |
|Cap. IV   Structura şi conţinutul situaţiilor financiare         |21 |
|anuale……...                                                      |   |
|.     Bilanţul…………………………………...……………….                            |21 |
|Contul de profit şi pierdere……………………………..…                       |34 |
|4.3.    Situaţia modificărilor capitalului propriu……………….....    |41 |
|4.4.     Situaţia fluxurilor de trezorerie…………………..…….....       |42 |
|4.5.     Politici contabile  şi note explicative…………..………….      |43 |
|                                                                 |   |
|Cap. V   Concluzii……………………………………………….…                           |45 |
|                                                                 |   |
|         Anexe………………………………………………………………..                         |47 |
|                                                                 |   |
|         Bibliografie                                            |   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu