ORGANIZAREA SI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR

CUPRINS
|I. CONTROLUL FINACIAR: CONCEPT, OBIECTIVE, FUNCŢII ŞI FORME|1       |
|     1.1. Necesitatea obiectivã a controlului financiar în |1       |
|economia de piaţă                                          |        |
|     1.2. Conceptul de control finanaciar                  |2       |
|     1.3. Obiectivele controlului financiar                |3       |
|    1.4. Funcţiile şi formele controlului financiar        |7       |
|                                                           |        |
|II. ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR LA                   |10      |
|S.C. SIDERURGICA S.A. HUNEDOARA                            |        |
|    2.1. Organizarea controlului financiar preventiv       |10      |
|    2.2. Organizarea controlului ierarhic operativ de      |12      |
|control                                                    |        |
|     2.3. Organizarea controlului fiannaciar de gestiune   |13      |
|                                                           |        |
|III. METODOLOGIA DE EXERCITARE CONTROLULUI FINANCIAR       |16      |
|    3.1. Procedeul de control financiar                    |16      |
|           3.1.1. Studiu general prealabil                 |16      |
|           3.1.2. Controlul documentar – contabil          |17      |
|           3.1.3. Controlul prin sondaj                    |17      |
|           3.1.4. Controlul faptic  şi analiza economico – |18      |
|financiară                                                 |        |
|    3.2. Etapele procesului de control şi instrumentele de |21      |
|control                                                    |        |
|           3.2.1. Orientarea şi planificarea activităţii de|22      |
|control                                                    |        |
|           3.2.2. Coordonarea activităţii de control       |22      |
|           3.2.3. Pregătirea şi organizarea activităţii de |23      |
|control                                                    |        |
|    3.3. Exercitarea controlului financiar preventiv       |24      |
|     3.4. Exercitarea controlului financiar de gestiune    |26      |
|           3.4.1. Eficienţa controlului de gestiune        |30      |
|                                                           |        |
|IV. STUDIU DE CAZ                                          |32      |
|     4.1. Prezentarea societãţii                           |32      |
|           4.1.1. Scurt istoric                            |32      |
|           4.1.2. Modul de constituire. Baza legală de     |33      |
|funcţionare                                                |        |
|           4.1.3. Profilul activităţii                     |33      |
|      4.2. Exemplificare                                   |36      |
|  4.2.1. Existenţa, integritatea, păstrarea şi paza        |36      |
|bunurilor şi            valorilor de orice fel deţinute cu |        |
|orice titlu                                                |        |
|            4.2.2. Legalitatea şi realitatea operaţiilor de|39      |
|ieşire-eliberare pentru consum                             |        |
|                                                           |        |
|4.2.3. Executarea în numerar sau prin cont a încasărilor şi|41      |
|plăţilor în lei şi în valută de orice natură, inclusiv a   |        |
|salariilor şi a reţinerilor din acestea, şi a altor        |        |
|obligaţii faţă de salariaţi                                |        |
|           4.2.4. Întocmirea şi circulaţia documentelor    |42      |
|primare, tehnic-operative şi contabile                     |        |
|4.2.5. Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli,     |44      |
|urmărirea şi controlul acestuia                            |        |
|                                                           |        |
|V. CONCLUZII ŞI PROPUNERI                                  |46      |
|                                                           |        |
|ANEXE                                                      |47      |
|                                                           |        |
|BIBLIOGRAFIE                                               |56      |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu