CALCULATIA COSTURILOR LA CULTURILE IN SERE

        CUPRINS
Introducere                                                    4
Capitolul 1. CONTABILITATEA DE GESTIUNE – PARTE INTEGRANTĂ A SISTEMULUI
CONTABIL ROMÂNESC                                   6
   1. SISTEMUL ACTUAL DE ORGANIZARE A CONTABILITĂŢII            6
   2. OBIECTIVELE ŞI UTILITATEA CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE      8
   3. CALCULAŢIA COSTURILOR ŞI SISTEMELE DE CALCULAŢIE   FOLOSITE ÎN
      CONTABILITATEA DE GESTIUNE. ALOCAREA COSTURILOR INDIRECTE
                                  10
Capitolul 2. SISTEMUL DE CALCULAŢIE PE FAZE                         13
2.1.  PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI DE CALCULAŢIE                PE
      FAZE
                                        13
2.2.        ETAPELE DE CALCULAŢIE A COSTURILOR                           15
2.3       CALCULAŢIA COSTURILOR LA SC AGRONIN SRL PRIN           SISTEMUL
          DE CALCULAŢIE PE FAZE                    16
Capitolul 3. SISTEMUL DE CALCULAŢIE A COSTULUI PE
ACTIVITĂŢI (ACTIVITY-BASED COSTING)                           34
3.1.  PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI DE CALCULAŢIE A COSTURILOR PE
      ACTIVITĂŢI                              34
3.1.1.      CONCEPTELE SISTEMULUI DE CALCULAŢIE A COSTURILOR PE ACTIVITĂŢI
      SI A MANAGEMENTULUI BAZAT PE ACTIVITĂŢI 34
3.1.2.   DIFERENŢELE DINTRE SISTEMUL ABC ŞI SISTEMELE        TRADIŢIONALE
       DE  CALCULAŢIE                        40
3.1.3.   LIMITELE SISTEMELOR DE CALCULAŢIE A COSTURILOR PE ACTIVITĂŢI
                                        42
3.2.     CALCULUL COSTURILOR FOLOSIND SISTEMULUI ABC          43
3.2.1.  ETAPELE DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI ABC              43
3.2.2.  CALCULAŢIA COSTURILOR LA SC AGRONIN SRL PRIN            SISTEMUL
      DE CALCULAŢIE ABC                            45
CONCLUZII ŞI PROPUNERI                                   60
BIBLIOGRAFIE                                                  62

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu