INDICATORI STATISTICI FOLOSITI IN MANAGEMENTUL

CUPRINS
Introducere
pag. 4
Capitolul       1.       Rolul       statisticii        în        cunoaştere
pag. 6
    1.                  Ce                 este                 statistica?
       pag. 6
    2.         Noţiuni         fundamentale         ale         statisticii
       pag. 8
       1.2.1                   Colectivităţile                   statistice
       pag. 8
                        1.2.2               Unităţi               statistice
      pag. 9
           1.2.3 Variabile statistice. Variabile aleatoare. Variabile de
                                                                    selecţie
      pag. 9
                       1.2.4              Indicatori              statistici
pag. 11
    3.    Etapele    şi    procedeele    specifice    metodei    statistice
       pag. 12
          1.                      Observarea                      statistică
             pag. 12
          2.        Prelucrarea         statistică         a         datelor
             pag. 15
          3.     Analiza     şi     interpretarea     datelor     statistice
             pag. 21
          4. Metode elementare de analiză şi verificare a
                                   legăturilor                   statistice
       pag. 24
          5. Metode analitice de măsurare şi analiză a legăturilor
             statistice
             pag. 26
          6. Metode neparametrice de măsurare a legăturilor
                                      dintre                       fenomene
       pag. 28
Capitolul       2.       Indicatori       şi        indici        statistici
pag. 30
    2.1     Indicatorii     tendinţei     centrale      (mărimi      medii)
    pag. 31
       2.1.1                        Indicatori                        medii
       pag. 32
       2.1.2              Indicatori               de               poziţie
       pag. 36
       2.1.3 Relaţia dintre media aritmetică, valoarea modală
                             (modulul)              şi              mediana
       pag. 39
    2.2    Indicatorii    de    analiză    statistică    (de     frecvenţă)
    pag. 40
    2.3                        Indicatorii                        variaţiei
    pag. 40
       2.3.1         Indicatori         simpli         ai         variaţiei
       pag. 41
       2.3.2        Indicatori        sintetici        ai         variaţiei
       pag. 41
    2.4                Indicatori                 ai                 formei
    pag. 43
       2.4.1              Indicatori              de              asimetrie
       pag. 44
       2.4.2              Indicatori               de               boltire
       pag. 45
Capitolul 3. Posibilităţi de folosire a tehnicii de calcul pentru
                            realizarea         studiilor          statistice
      pag. 47
    3.1                        Noţiuni                         introductive
    pag. 47
               3.1.1       Avantajele       utilizării       calculatorului
    pag. 48
            3.1.2    Unele    limite    ale    utilizării    calculatorului
    pag. 48
    3.2 Prelucrarea statistică a datelor prin SGBD FOXPRO           pag. 49
    3.3 Posibilităţi de prelucrare statistică a datelor prin Microsoft
                                                                      EXCEL
    pag. 50
Capitolul 4. Folosirea indicatorilor statistici de către comandantul unei
                    subunităţi în scopul îmbunătăţirii  actului  de  comandă
pag. 52
    4.1 Evaluarea nivelului de pregătire al subunităţii în diferite
                  domenii         ale         activităţii          acesteia
    pag. 52
    4.2  Studiul  corelaţiei   dintre   calităţile   fizice,   psihice   şi
    intelectuale
          ale militarilor şi performanţele obţinute de aceştia la diferite
                       activităţi              ale               subunităţi
    pag. 57
    4.3 Studiul coeziunii subunităţii ca premisă a mobilizării
             eficiente      în      situaţii      de      forţă      majoră
    pag. 59
Concluzii                            şi                            propuneri
pag. 62
Bibliografie
pag. 63
Anexe
pag. 64

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu