CONTROLUL CENZORILOR

CUPRINS
      1. NOTIUNI GENERALE
     1  Prezenterea societăţii comerciale……………………………………2
     2  Obiectul de activitate al societăţii…………………………………...2
     3  Structura organizatorică……………………………………………..3
         2. ROLUL, LOCUL, NUMIREA ŞI REVOCAREA CENZORILOR
     1  Rolul si locul cenzorilor în societate…………………………………6
     2  Numirea cenzorilor si constituirea comisiei de cenzori……………….6
     3  Cerinţe formulate cenzorilor si modalităţile de realizare……………...7
     4  Incetarea funcţiei si a activităţii cenzorilor…………………………...8
        3. STATUTUL LEGAL AL CENZORILOR
     1  Funcţia de cenzor……………………………………………………10
     2  Evaluarea si analiza funcţiei de cenzor……………………………….14
     3  Mandatul de cenzor………………………………………………….15
     4  Drepturile si obligaţiile cenzorilor……………………………………16
    4. ATRIBUŢII, COMPETEŢE ŞI RESPONSABILITĂŢI
     1  Atribuţiile cenzorilor…………………………………………………22
     2  Competenţele cenzorilor……………………………………………..25
     3  Responsabilităţile cenzorilor………………………………………....27
     5. EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR DE CENZORI
     1  Obiectul controlului realizat de cenzor
           1   Obiectul  controlului  realizat  pe  perioada   exerciţiului
              financiar.29
           2    Obiectul    controlului    la    închiderea    exerciţiului
              financiar……...33
     2  Prezentarea raportului cenzorilor…………………………………….43
     2  Studiu de caz………………………………………………………..43
          6. CONCLUZII  ŞI PROPUNERI
     1  Concluzii…………………………………………………………….44
     2  Propuneri…………………………………………………………….45
      Bibliografie……………………………………………………………..47

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu