Activitatea promoţională la S.C. EUROPEAN

Cuprins

Introducere………………………………………………………………4

Capitolul I. Rolul marketingului în activitatea promoţională…………6
1.1. Conceptul de marketing…………………………………………6
1.2. Apariţia şi dezvoltarea marketingului…………………………..12
1.3. Activitatea promoţională în marketing…………………………18

Capitolul II. Căi de promovare. Strategii promoţionale……………..24
2.1 Procesul comunicarii în cadrul politicii promoţionale……………24
2.2 Publicitatea, componentă esenţială a politicii promoţionale……..36
2.3 Promovarea vânzărilor……………………………………………38
2.4 Relaţiile publice………………………………………………….43
2.5 Utilizarea mărcilor în activitatea promoţională…………………..45
2.6 Forţele de vanzare ………………………………………………..47
2.7 Strategii promoţionale. Eficienţa acţiunilor promoţionale………..51

Capitolul III. Prezentare generală– S.C. EUROPEAN DRINKS S.A..63
3.1 Scurt istoric. Obiect de activitate………………………………….63
3.2 Gama de produse………………………………………………….69
3.3 Poziţia firmei pe piaţa româneasă………………………………...84

Capitolul IV. Activitatea promoţională la S.C. EUROPEAN
DRINKS S.A……………………………………………………………89
4.1. Publicitatea………………………………………………………89
4.2. Promovarea vânzărilor…………………………………………..91
4.3. Relaţiile publice şi forţe de vânzare în optica firmei……………99


Concluzii
Anexe
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu