Fenomenul de instituţionalizare mascată

CUPRINS


Capitolul I Fenomenul de instituţionalizare – istoric şi actualitate
1.1. Specificul mediului instituţionalizat ..........................4
1.2. Consecinţe psihologice ale experienţei de instituţionalizare 8
1.3 Educaţia şi rolul educatorului din mediul instituţionalizat .........13
1.4. Îngrijirea, serviciile specializate şi provenienţa copiilor instituţionalizaţi ....................................... 18

Capitolul II Fenomenul HIV/SIDA
2.1. Delimitări conceptuale ................................... 22
2.2. Căi de transmitere a infecţiei cu HIV .........................23
2.3 Evoluţia infecţiei cu HIV .......................................23
2.4. Semne şi simptome; manifestări clinice ale infecţiei HIV/SIDA ... 23
2.5. Manifestări psihopatologice ale copilului/ adolescentului cu HIV/ SIDA, aflat în instituţii medicale………………………………………..…. 26
2.6. Tulburări psihice în SIDA ........................ 29
2.6.1. Reacţii psihologice de adaptare .............................. 30
2.6.2. Tulburări psiho – organice ............................... 31
2.7. Tulburări psihice iatrogene ............................... 36Capitolul III Instituţionalizarea mascată - consecinţă a îmbolnăvirii cu HIV
3.1. Aspecte sociale ale îmbolnăvirii cu HIV/SIDA la adolescenţi ........... 40
3.2. Implicaţii sociale ale diagnosticului HIV / SIDA ............... 43
3.3. Implicaţiile psihologice ale diagnosticului HIV+ ................ 49

Capitolul IV Metodologia cercetării
4.1. Obiective ........................ 51
4.2. Ipoteze .............................. 51
4.3. Lotul de subiecţi ....................................... 51
4.4. Instrumentele de lucru ...................... 54
4.5. Procedura de lucru ............................ 56

Capitolul V
Analiza şi interpretarea datelor ......... 57

Concluzii ................................ 84
Bibliografie ........................................... 85

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu