DIVORŢUL

DIVORŢUL


CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE
1.1. Căsătoria în raport cu familia ................................... 1
1.2. Desfacerea căsătoriei. Noţiune şi delimitare ............................. 2
1.3. Scurt istoric al divorţului .............................................. 4

CAPITOLUL II. MODALITĂŢI DE DESFACERE A CĂSĂTORIEI
2.1. Divorţul prin acordul soţilor ...................................... 8
2.2. Divorţul la cererea unui din soţi ................................ 10

CAPITOLUL III. EFECTELE DIVORŢULUI CU PRIVIRE LA RELAŢIILE
PERSONALE DINTRE SOŢI ŞI LA CAPACITATEA DE
EXERCIŢIU
3.1. Obligaţia de sprijin moral............................... 13
3.2. Numele.............................................. 13
3.3. Lipsa efectelor divorţului cu privire la capacitatea de exerciţiu ..........15

CAPITOLUL IV. EFECTELE DIVORŢULUI CU PRIVIRE
LA BUNURILE COMUNE ........................................ 16
4.1. Împărţirea bunurilor comune prin învoiala soţilor............... 18
4.2. Împărţirea bunurilor comune prin hotărâre judecătorească.......... 21
4.3. Efectele divorţului cu privire la locuinţa comună ................. 39

CAPITOLUL V. EFECTELE DIVORŢULUI CU PRIVIRE LA RELAŢIILE
PERSONALE DINTRE PĂRINŢI ŞI COPIII LOR MINORI
5.1. Încredinţarea copiilor minori ........................................ 49
5.2. Exercitarea drepturilor părinteşti cu privire la copil .............. 54
5.3. Modificarea măsurilor luate cu privire la persoana copilului ......... 56CAPITOLUL VI. EFECTELE DIVORŢULUI CU PRIVIRE LA
RELAŢIILE PATRIMONIALE DINTRE PĂRINŢI
ŞI COPIII MINORI
6.1. Contribuţia părinţilor la cheltuieli ................ 58
6.2. Exercitarea drepturilor şi îndatoririlor părinteşti cu privire
la bunurile copiilor.............................................. 60
6.3. Primirea alocaţiei de stat pentru copii ................... 60

BIBLIOGRAFIE.................................... 63

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu