SITUAŢIA ACTUALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUGETARE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I - ISTORICUL FINANŢELOR PUBLICE
1.1.Scurt istoric al finanţelor publice 5
1.2. Structura finantelor publice in Romania 7
1.3. Reglementări legale privind finanţele publice 11
1.4. Elaborarea, aprobarea, execuţia şi încheierea execuţiei bugetului de stat 16
1.5. Legea bugetului de stat
CAPITOLUL II - SITUAŢIA ACTUALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUGETARE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
2.1. Conceptul şi formele integrării economice 20
2.2 Formele integrării europene 24
2.3. Fondurile destinate statelor membre şi alte instrumente financiare ale UE 31
2.3.1. Fondurile structurale 36
CAPITOLUL III - CONSIDERATII PRIVIND PREVEDERILE
TRATATULUI DE ADERARE REFERITOR LA FINANTELE PUBLICE
3.1.O perspectiva a integrarii europene in domeniul fiscalitatii 41
3.2. Baza legală a intervenţiilor la nivel comunitar în domeniul fiscal (Tratatele) 42
3.3 Momente semnificative în evoluţia politicii fiscale la nivel comunitar 42
3.4 Adaptarea sistemului fiscal românesc la reglementările UE 46
3.5. Sprijinul financiar acordat de UE în etapa de pre-aderare României 49
Programul Phare în România 49
Programele Phare 2001-2006 51
Fondul ISPA – Instrumentul structural pentru pre-aderare 52
Programul SAPARD 54
1. Prezentare generală 54
2. Cadrul instituţional pentru implementarea programului 55
3. Activităţi eligibile pentru finanţare 57
4. Condiţii de finanţare .58
5. Criterii de eligibilitate
CAPITOLUL IV
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 60
BIBLIOGRAFIE 61

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu