ANALIZA CRIMELOR ŞI DELICTELOR DE TERORISM

CUPRINS:

INTRODUCERE …………………………………………….

CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII GENERALE

SECŢIUNEA 1
Referinţe istorice privind actele de terorism
1.1. Fapte care acuză………………………………….
1.2. Terorismul in România…………………………..
1.3. Momentul 11 septembrie 2001 – Declanşarea războiului global împotriva terorismului……….
SECŢIUNEA 2
Caracterizare generala a crimelor si delictelor de terorism
2.1. Definirea conceptului……………………………..
2.1.1 .Etimologia noţiunii de terorism………………..
2.1.2. Încercări de a definii terorismul……………….
2.2. Caracteristicile terorismului………………………
2.3. Tipuri de manifestare ale terorismului……………
2.3.1. Terorismul de drept comun……………………….
2.3.2. Terorismul social………………………………….
2.3.3. Terorismul politic………………………………….
2.3.4. Terorismul naţional……………………………….
2.3.5. Terorismul internaţional………………………….
2.3.6 .Terorismul religios…………………………………
SECŢIUNEA 3
Elemente de drept comparat
3.1. Legislaţia S.U.A……………………………………..
3.2. Legislaţia Germaniei………………………………...
3.3. Legislaţia Franţei…………………………………….
3.4. Legislaţia Marii Britanii………………………………

CAPITOLUL II

ANALIZA CRIMELOR SI DELICTELOR DE TERORISM

SECŢIUNEA 1
Actele de terorism – Art.295…………………………………….
1.1. Reglementare legală………………………………….
1.2. Condiţii preexistente………………………………
1.2.1.Obiectul infracţiunii
1.2.2.Subiecţii infracţiunii
1.3. Conţinutul constitutiv…………………………………
1.3.1.Latura obiectivă…………………………………
1.3.2.Latura subiectivă………………………………………..
1.4. Forme. Modalitaţi. Sancţiuni…………………………
1.4.1.Forme………………………………………………
1.4.2.Modalităţi…………………………………………
1.4.3.Sancţiuni…………………………………………..
SECŢIUNEA 2
Asocierea in vederea săvârşirii de acte de terorism – Art.296
2.1. Reglementare legală…………………………………
2.2. Condiţii preexistente………………………………….
2.2.1.Obiectul infracţiunii………………………………
2.2.2.Subiecţii infracţiunii……………………………..
2.3. Conţinutul constitutiv……………………………….
2.3.1.Latura obiectivă………………………………………
2.3.2.Latura subiectivă…………………………………………
2.4. Forme. Modalitaţi. Sancţiuni…………………………
2.4.1.Forme…………………………………………………...
2.4.2.Modalităţi………………………………………….
2.4.3.Sancţiuni……………………………………………

SECŢIUNEA 3
Finanţarea in vederea săvârşirii unor acte de terorism – Art.297
3.1. Reglementare legală…………………………………….
3.2. Condiţii preexistente………………………………
3.2.1.Obiectul infracţiunii……………………………………
3.2.2.Subiecţii infracţiunii…………………………………..
3.3.Conţinutul constitutiv…………………………………
3.3.1.Latura obiectivă…………………………………………..
3.3.2.Latura subiectivă…………………………………….
3.4.Forme. Modalitaţi. Sancţiuni……………………….
3.4.1.Forme…………………………………………
3.4.2.Modalităţi……………………………………
3.4.3.Sancţiuni…………………………………………
SECŢIUNEA 4
Ameninţarea in scop terorist – Art.298
4.1. Reglementare legală……………………………..
4.2. Condiţii preexistente…………………………..
4.2.1.Obiectul infracţiunii…………………….
4.2.2.Subiecţii infracţiunii…………………….
4.3. Conţinutul constitutiv…………………………
4.3.1.Latura obiectivă………………….
4.3.2.Latura subiectivă…………………………
4.4. Forme. Modalităţi. Sancţiuni………………
4.4.1.Forme………………………………
4.4.2.Modalităţi…………………………
4.4.3.Sancţiuni……………………………..
SECŢIUNEA 5
Alarmarea în scop terorist – Art.299
5.1. Reglementare legală…………………………
5.2. Condiţii preexistente………………………..
5.2.1.Obiectul infracţiunii…………………….
5.2.2.Subiecţii infracţiunii…………………………
5.3. Conţinutul constitutiv……………………………..
5.3.1.Latura obiectivă………………………………
5.3.2.Latura subiectivă……………………………………..
5.4. Forme. Modalităţi. Sancţiuni………………………..
5.4.1.Forme………………………………………………..
5.4.2.Modalităţi……………………………………………
5.4.3.Sancţiuni………………………………………CAPITOLUL III

COLABORAREA ÎN VEDEREA COMBATERII TERORISMULUI
SECŢIUNEA 1
Convenţii internaţionale la care România este parte……………….
SECŢIUNEA 2
Cooperarea statelor in vederea combaterii terorismului…………


CAPITOLUL IV

ALTE ASPECTE
SECŢIUNEA 1
Aspecte procesuale……………………………………………….
SECŢIUNEA 2
Aspecte criminologice…………………………………………………
SECŢIUNEA 3
Aspecte criminalistice……………………………………………………

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu