Riscul de Tara si Modalitati de Gestionare a Acestuia

INTRODUCERE 3
1. RISCUL ÎN MARKETINGUL INTERNAŢIONAL 4
1.1. Accepţiuni ale conceptului de risc 4
1.2. Riscurile în afacerile internaţionale 5
Riscuri neidentificate 6
1.3. Riscul de ţară 7
1.3.1. Definire 7
1.3.2. Forme de manifestare a riscului de ţară 8
1.3.3. Scopul şi importanţa analizei riscului de ţară 9
1.4. Internaţionalizarea în funcţie de risc 10
2. EVALUAREA RISCULUI DE ŢARĂ 11
2.1. Aspecte metodologice ale analizei factorilor riscului de ţară 11
2.1.1. Particularităţi ale analizei factorilor riscului de ţară 11
2.1.2. Factori şi indicatori de risc 13
2.2. Factori şi indicatori economici ai riscului de ţară 14
2.2.1. Factori şi indicatori economici interni ai riscului de ţară 14
2.2.2. Factori şi indicatori economici externi ai riscului de ţară 15
2.3. Factori şi indicatori politici ai riscului de ţară 16
2.4. Metode de analiză şi evaluare a riscului de ţară 18
2.5. Modalităţi de evaluare a riscului de ţară utilizate de instituţii specializate 19
3. MODALITĂŢI DE GESTIONARE A RISCULUI DE ŢARĂ 20
3.1. Elemente definitorii ale sistemului de management al riscului de ţară 20
3.2. Elemente de construcţie ale unei strategii de risc de ţară 20
3.3. Măsuri preinvestiţionale de gestionare a riscului de ţară 21
3.3.1. Evitarea riscului 21
3.3.2. Asigurarea împotriva riscului 22
3.3.3. Negocierea cadrului de acţiune 22
3.3.4. Adaptarea (restructurarea) proiectului de investiţii 23
3.4. Măsuri postinvestiţionale de gestionare a riscului de ţară 23
3.4.1. Dezinvestirea 24
3.4.2. Diversificarea 24
3.4.3. Maximizarea profitului pe termen scurt 24
3.4.4. Promovarea de relaţii strânse cu entităţi locale puternice 24
3.4.5. Adaptarea ulterioară 25
3.5. Măsuri organizaţionale de diminuare a riscului de ţară 25
3.5.1. Investiţii directe în străinătate 25
3.5.2. Societăţile mixte (joint-ventures) 26
3.5.3. Alte forme organizaţionale 27
4. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 28
Anexa 1 31
Anexa 2 32
Anexa 3 34
Anexa 4 35
Anexa 5 36
Anexa 6 37
Anexa 7 39
Anexa 8 40
Anexa 9 42

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu