nirea Bisericii româneşti din Transilvania cu Roma

Cuprins 2
Abrevieri 3
Abrevieri tehnice 3
Abrevieri personale 3
I. Introducere 4
I.1. Prolog 4
I.2. Scopul lucrării 5
I.3. Metoda de lucru 5
I.4. Importanţa lucrării 6
II. Situaţia românilor transilvăneni înainte de 1700, premisă a unirii cu Biserica Romei 7
II.1. Contextul social-politic 7
II.2. Contextul eclesiastic 10
II.3. Starea clerului român din Transilvania în cea de-a doua jumătate a secolului al XVII-lea 15
III. Unirea Bisericii româneşti din Transilvania cu Roma 19
III.1. Începuturile acţiunii de unire 19
III.2. Episcopul Teofil. Sinodul din 1697 23
III.3. Episcopul Atanasie Anghel. Desăvârşirea unirii 28
III.3.1. Sinodul din 7-24 octombrie 1698 29
III.3.2. Sinodul din 1700 32
III.4. Reacţii împotriva Unirii 35
IV. Debutul programelor cultural-educative ale BRU 37
IV.1. Educarea tinerilor români uniţi înainte de 1754 37
IV.2. Gimnaziul din Blaj între necesităţile locale şi exigenţele politicii educaţio-nale a Imperiului 39
IV.3. O scurtă privire asupra învăţământului rural în secolul al XVIII-lea 42
V. Concluzie 45
Bibliografie 47
Lucrări de specialitate: 47
Studii şi articole: 48

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu