Rolul antrenorului in modelarea comportamentului sportivilor din TAEKWONDO

Cuprins 
Capitolul.1. INTRODUCERE..............................................
Capitolul.1. IMPORTANTA SI REFLECTAREA TEMEI IN LITERATURA DE SPECIALITATE
1.2 motivatia alegerii temei.............................................
1.3 ipoteza si obiectivele cercetarii......................
Capitolul. 2. FUNDAMENTAREA STIINTIFICA A TEMEI
2.1 Antrenamentul total .........................
2.1.1 Continutul pshihologic al antrenamentului.....................
2.1.2 Obiectivele unui antrenament............................
2.3 Constiinta si constientizare.....
2.4 Calitatile unui bun antrenor....................
2.5 Angrenarea-modelarea...............................
2.6 Autoobservatia si autoanaliza ...............................
2.7 Comunicarea sportiv- antrenor.........................
Capitolul.3 ORGANIZARE SI EXPERIMENT
3.1 Scopul si sarcinile experimentului.............................
3.2 Desfasurarea experimentului ............................
3.3 Metode de cercetare ..............................
3.3.1 Metoda studiului bibliografic.........
3.3.2 Metoda observatiei cadrului didactic.........
3.3.3 Metoda chestionarului..................
Capitolul.4 REZULTATELE CERCETARII SI INTERPRETAREA LOR
4.1 Prelucrare si interpretarea datelor...........
4.2 Analiza rezultatelor si concluzii............
BIBLIOGRAFIE..................................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu