Managementul Motivarii

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I. MOTIVATIA ÎN MUNCA - FACTOR IMPORTANT ÎN OBTINEREA SUCCESULUI 3
1.1. Motivatia - definire, concept, teorii, mecanisme, vectori 3
1.2. Raportul între motivatie, satisfactie si performanta 17
1.3. Modalitati de motivare 19
CAPITOLUL II. REMUNERAREA FACTOR
MOTIVATOR AL PERSONALULUI 28
2.1. Strategia si politica de remunerare-instrument de valorizare a resurselor umane 28
2.2. Obiectivele si principiile aferente strategiei de remunerare 31
2.3. Politica sistemului de salarizare în cadrul Romtelecom- D.Tc. Arges 36
2.3.1. Definirea salariului, componentele salariului.
Forme de salarizare 36
2.3.2. Politica salariala 38
CAPITOLUL III . STUDIU DE CAZ: Directia de Telecomunicatii Arges 41
3.1. Prezentarea S.C. Romtelecom S.A. - D.Tc. Arges 41
3.2. Obiectul de activitate 42
3.3. Locul motivatiei în cadrul firmei 44
3.4. Sistemul de stimulente-important motivator în cadrul S.C. Romtelecom - D.Tc. Arges 45
3.4.1. Managementul recompenselor 45
3.4.2. Subsistemul recompenselor directe 46
3.4.3. Subsistemul recompenselor indirecte 47
3.4.4. Evaluarea posturilor si a performantelor 48
3.5. Motivarea angajatilor în cadrul S.C. Romtelecom S.A. -D.Tc. Arges. Rezultate obtinute 51
3.5.1. Caracterizarea generala a angajatilor D.Tc. Arges 51
3.5.2. Descrierea esantionului care a participat la realizarea studiului 52
3.5.3. Aprecierea generala asupra rezultatelor obtinute 54
CONCLUZII 67
Bibliografie 70

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu