CONTRACTUL DE MANDAT

CuprinsINTRODUCERE ..................................................1

CAPITOLUL I
CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT

1.1 Noţiunea contractului de mandat......................2
1.2 Caracterele juridice........................................4

1.3 Condiţiile de validitate ale contractului de mandat...................5

1.3.1 Condiţiile de fond.........................................6

1.3.1.1 Capacitatea juridică a părţilor.................................6
1.3.1.2 Consimţământul părţilor.......................................8
1.3.1.3 Obiectul şi întinderea contractului de mandat.....................10
1.3.1.4 Cauza contractului de mandat....................................11

1.3.2 Condiţiile de formă..........................................12

1.4 Deosebirea între contractul de mandat si alte contracte înrudite.........15

1.5 Felurile contractului de mandat...................................16
1.5.1 Mandat cu reprezentare................................16
1.5.2 Mandat fară reprezentare........................................17
1.5.3 Mandat general...............................................17
1.5.4 Mandat special........................................17
1.5.5 Mandat expres.......................................................18
1.5.6 Mandat tacit...................................................18

1.6 Actul cu sine însuşi şi dubla reprezentare....................18

CAPITOLUL II
EFECTELE CONTRACTULUI DE MANDAT

2.1 Efecte între părţi..................................................21
2.1.1 Obligaţiile mandatarului...................................23
2.1.1.1 Obligaţia de a îndeplini mandatul................................23
2.1.1.2 Obligaţia de a da socoteală mandantului..........................24
2.1.1.3 Obligaţia mandatarului rezultată din substituirea unei terţe persoane.......24
2.1.1.4 Soldaritatea mandatarilor......................25
2.1.2 Obligaţiile mandantului................................25
2.1.2.1 Dezdăunarea mandatarului…………………………………….................26
2.1.2.2 Plata remuneraţiei……………………………………………………......27
2.1.2.3 Solidaritatea mandanţilor…………………………………………….......28
2.1.3 Dreptul de retenţie al mandatarului...............................28
2.2 Efecte faţă de terţi................................................28
2.2.1 Raporturile dintre mandanţi si terţi...............................28
2.2.2 Raporturile dintre mandatar si terţi.............................29
2.3 Efectele încetării contractului de mandat.............................30
2.3.1 Revocarea mandatului......................31
2.3.2 Renunţarea mandatarului.......................................33
2.3.3 Moartea unei parţi.................................................33
2.3.4 Alte cauze de încetare..................................................34

CAPITOLUL III
PREZENTARE CONTRACT DE MANDAT CU REPREZENTARE

3.1 Prezentare firma. Allianz-Ţiriac Asigurări............................35
3.2 Mandat de reprezentare. Convenţie.......................................37

CONCLUZII.................................................................42

ANEXE

BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu