Marketing Muzeal

CAP.1. Elemente definitorii ale marketingului cultural.4
1.1. Conceptul de marketing muzeal – parte componentă a marketingului cultural.5
1.2. Muzeul ca factor de culturalizare.8
1.3. Muzeul în era marketingului.10
CAP. 2 . Cercetare de marketing în domeniul muzeal. 14
2.1. Conţinutul marketingului serviciilor muzeale. 14
2.2. Aria cercetării.18
2.3. Metode şi tehnici de cercetare.20
2.4. Cercetarea directă şi spaţiul muzeal.20
CAP. 3 . Cercetarea pieţei muzeale.22
3.1. Cercetare de marketing pe piaţa serviciilor muzeale.22
3.2. Cercetarea factorilor de mediu.23
3.2.1. Componentele mediului extern.23
3.2.2. Micromediul serviciilor muzeale.26
3.2.3. Investigarea cererii.27
3.2.4. Studiul ofertei.30
CAP. 4. Cercetarea consumului de servicii muzeale.34
4.1. Analiza statistică şi evaluarea consumului de servicii muzeale.34
4.2. Investigarea directă a consumului de servicii muzeale.34
4.3. Studiul comportamentului consumatorului de servicii muzeale.35
4.4. Principalii factori culturali care influentează comportamentul consumatorului.38
CAP. 5. Studiu de caz privind cercetarea de marketing realizată în cadrul Complexului Naţional Muzeal “Astra”.41
5.1. Prezentarea generală a Complexului Naţional Muzeal “Astra”.41
5.2. Obiectul de activitate a Complexului Naţional Muzea“Astra”.43
5.3. Crecetare de marketing privind influenţele culturale asupra comportamentului consumatorului în cadrul Complexului Naţional Muzeal “Astra”.48
5.3.1. Cercetarea primară .51
5.3.2. Cercetarea secundară.58
5.3.3. Analiza de situaţie, sugestii privind activitatea viitoare a Complexului Naţional Muzeal “Astra”.58
Concluzii.64
Bibliografie.66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu