UMANISMULUI CREŞTIN

INTRODUCERE ........................................ 1
I. VIAŢA SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR, CA MODEL DE TRANSPUNERE ÎN PRACTICĂ A PRINCIPIULUI UMANISMULUI CREŞTIN ................. 7
1.1. Viaţa Sfântului Ioan Gurǎ de Aur pânǎ la alegerea sa în scaunul patriarhal de la Constanhtinopol ........ 7
1.2. Sfântul Ioan Gurǎ de Aur – arhiepiscop al Constantinopolului .... 12
II. OPERA SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR, CA IZVOR PENTRU ÎNŢELEGEREA ÎNVĂŢĂTURII SALE DESPRE UMANISMUL CREŞTIN ŞI MILOSTENIE ……….…………………... 20
III. ATITUDINEA LUMII PĂGÂNE A VREMURILOR SALE, FAŢĂ DE OM ŞI AJUTORAREA ACESTUIA …………...…………………… 26
IV. PROBLEMATICA SOCIALĂ A BOGĂŢIEI ŞI A SĂRĂCIEI.........31
4.1 Clasele sociale .................................... 31
4.2. Egalitatea între oameni ............................................. 35
4.3. Înţelegerea între oameni ............................ 38
4.4. Bunurile materiale sunt comune ................. 42
4.5. Adevǎrata bogǎţie ............................... 45
4.6. Nestatornicia bogǎţiei ........................... 48
4.7. Lǎcomia …………………………………...……………………. 50
4.8. Sclavia …………………………...……………………………... 53
4.9. Asprimea cu care vor fi judecaţi cei bogaţi ...……………...…… 55
V. MILOSTENIA CA FORMĂ DE MANIFESTARE CONCRETĂ A IUBIRII DE OAMENI ………..………………………………………….. 58
5.1. Iubirea faţǎ de aproapele ………...……...……………………… 58
5.2. Îndemn la milostenie: Hristos – primitorul milosteniei noastre ... 61
5.3. Mǎsura milosteniei ................................................... 65
5.4. Munca fǎcutǎ cinstit, singura sursǎ a milosteniei ........................... 68
5.5. Milostenia spre slavǎ deşartǎ .................................... 69
5.6. Sǎ nu judecǎm pe cei ce ne cer milostenie................................... 71
5.7. Rǎsplata milosteniei ............................................... 73
5.8. Legǎtura dintre milostenie şi alte virtuţi ......…………………… 76
VI. CONCLUZII. ACTUALITATEA ÎNVĂŢĂTURII HRISOSTOMICE ………………….…………………………………….. 79
BIBLIOGRAFIE .......................................................... 84
CURRICULUM VITAE .................................................. 87
DECLARAŢIE ..................................................... 88

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu