MANAGEMENTUL CARIEREI – studiu de caz la OTP Bank România S.A. –

CUPRINS


INTRODUCERE ....................................... 1

CAPITOLUL I Introducere în managementul resurselor umane ................... 3
1.1. Rolul şi particularităţile resurselor umane în cadrul organizaţiei .................... 3
1.2 Conţinutul actual şi obiectivele managementului resurselor umane ............... 5
1.3 Elemente cu influenţă asupra managementului resurselor umane
din organizaţie ........................................... 6
1.3.1 Stilul de conducere ........................................................................... 6
1.3.2 Structura organizatorică ..................................................................... 7
1.3.3 Motivarea ......................................... 8
1.4 Gestiunea resurselor umane .............................................................................. 9
1.4.1 Proiectarea posturilor ......................................................................... 9
1.4.2 Gestiunea previzională a personalului ............................................... 9
1.4.3 Încadrarea personalului şi dezvoltarea carierei .................................. 9
1.4.3.1. Recrutarea şi selecţia personalului ..................................... 9
1.4.3.2 Angajarea şi integrarea profesională ................................... 10
1.4.3.3 Dezvoltarea personalului ..................................................... 10
1.4.4 Recompensele personalului ................................................................ 12

CAPITOLUL II Prezentarea companiei OTP BANK ROMÂNIA S.A. şi a politicilor de instruire şi dezvoltare, managementul performanţei şi salarizare şi beneficii ........... 13
2.1. Cadrul general de funcţionare a sistemului bancar în România ……………… 13
2.2 Date esenţiale, statutul legal şi responsabilităţile OTP Bank România S.A. ….. 15
2.2.1 Denumirea şi sediul central al societăţii …………………………….. 15
2.2.2 Statutul legal şi responsabilităţile Băncii ……………………………. 15
2.3 Organele de conducere ale Băncii …………………………………………….. 16
2.3.1 Adunarea Generală a Acţionarilor …………………………………… 16
2.3.2 Consiliul de Supraveghere …………………………………………… 17
2.3.3. Directoratul ………………………………………………………….. 17
2.4 Organizarea Băncii ……………………………………………………………... 17
2.4.1 Organigrama Băncii ………………………………………………….. 17
2.5 Reţeaua de unităţi teritoriale ……………………………………………………. 17
2.6 Politica de instruire şi dezvoltare ……………………………………………….. 18
2.6.1 Scopul …………………………………………………………………. 18
2.6.2 Principii ……………………………………………………………….. 18
2.6.3 Tipuri de programe de instruire si dezvoltare …………………………. 21
2.7 Politica şi procedura de management al performanţei …………………………... 22
2.7.1 Principii ………………………………………………………………... 22
2.7.2 Abordarea managementului performanţei ca proces …………………... 24
2.7.3 Abordarea performanţei nesatisfăcătoare ……………………………... 28
2.7.4 Recunoaştere şi recompensă …………………………………………... 28
2.7.4.1 Creştere salarială anuală …………………………………….. 29
2.7.4.2 Bonus anual de performanţă ………………………………… 29
2.8 Politica de salarizare şi beneficii ………………………………………………... 29
2.8.1 Scopul …………………………………………………………………. 29
2.8.2 Principii …………………………………………………………………29
2.8.3 Structura de salarizare şi beneficii …………………………………….. 30
2.8.3.1 Salarizare şi alte plăţi ………………………………………… 30
2.8.3.2 Beneficii ……………………………………………………… 32
2.8.4 Sistemul special de bonusare ………………………………………….. 33
2.8.4.1 Principii generale ……………………………………………..33
2.8.4.2 Schema de bonusare pentru afacerile mari ...........…………… 33
2.8.4.3 Schema de bonusare pentru realizări excepţionale ………….. 34

CAPITOLUL III Studiu de caz privind managementul carierei în cadrul
OTP Bank România S.A. ...................... 35
3.1 Scopul cercetării ………………………………………………………………….. 35
3.2 Ipotezele cercetării ……………………………….………………………………. 35
3.3 Obiectivele cercetării ……………………………………………………………. 37
3.4 Proiectarea cercetării ……………………………………………………………. 39
3.4.1 Tipul cercetării şi metoda de obţinere a datelor primare ………………. 39
3.4.2 Consideraţii privind elaborarea chestionarului ………………………… 40
3.4.3 Eşantionarea ……………………………………………………………. 42
3.5 Analiza şi interpretarea datelor .................................... 44
3.6 Testarea ipotezelor statistice ...................................... 51

CAPITOLUL IV Concluzii şi sugestii ………………………………………………... 57

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu