CONTRIBUŢIA ROMÂNIEI LA VIITORUL SISTEM DE SECURITATE AL UNIUNII EUROPENE

Introducere…………………………………………………………………………………...3
Capitolul 1 : Viitorul sistemului de securitate european……………………………………..6
1.1. Evoluţia şi redefinirea legãturilor între Statele-Membre ale Uniunii şi NATO..6
1.2. Componenta transatlanticã a securitãţii europene………………………….…12
1.3. Cãtre o Uniune Europeanã interguvernamentalã?…………………………….15
1.4. Cãtre Statele Unite ale Europei?………………………………………………18
1.5. Importanţa lãrgirii UE pentru asigurarea unui climat de securitate şi prosperitate în Europa…………………………………………………………22
1.6. Relaţiile UE cu ţãrile care nu vor adera la Uniune în urmãtorii 30 de ani…………………………………………………………………………...…24
Capitolul 2 : Contribuţia României la arhitectura modernã de securitate a UE. Necesitãţile de adaptare internã a României pentru aderarea la UE…………………………………………28
2.1. România ca factor de stabilitate în Europa de Est: aliat al NATO, al UEO şi al Uniunii Europene………………………………………………………………………..31
2.2. Necesitãţile de reformã în România pentru participarea cât mai activã la Politica Externã şi de Securitate Comunã (PESC)………………………………………33
Concluzii…………………………………………………………………………….………51
Bibliografie………………………………………………………………………………….53

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu