Managementul CALITATII

CAPITOLUL I Managementul resurselor umane – consideraţii generale
1.1 Management, manager şi activitate managerială
1.2 Elemente cu influenţă asupra managementului resurselor umane din organizaţie
1.2.1 Stilul de conducere
1.2.2 Structura organizatorică
1.2.3 Motivarea
2.1 Conţinutul actual şi obiectivele managementului resurselor umane
2.2 Gestiunea resurselor umane
2.2.1 Proiectarea posturilor
2.2.2 Gestiunea previzională a personalului
2.2.3 Încadrarea personalului şi dezvoltarea carierei
2.2.3.1. Recrutarea şi selecţia personalului
2.2.3.2 Angajarea şi integrarea profesională
2.2.3.3 Cariera personalului
2.2.4 Recompensele personalului
3. Începuturile domeniului bancar
4. Managementul in domeniul bancar

CAPITOLUL II OTP Bank România S.A.
1. Date esenţiale, statutul legal şi responsabilităţile Băncii
1.1 Denumirea şi sediul central al societăţii
1.2 Statutul legal şi responsabilităţile Băncii
2. Organele de conducere ale Băncii
2.1 Adunarea Generală a Acţionarilor
2.2 Consiliul de Supraveghere
2.3 Directoratul
3. Organizarea Băncii
3.1 Organigrama Băncii
3.1.1 Relaţia dintre organele de conducere ale băncii şi unităţile organizaţionale centrale
3.1.2 Colaborarea şi coordonarea dintre unităţile organizaţionale centrale ale băncii
3.1.3 Colaborarea şi coordonarea dintre unităţile centrale ale băncii şi unitatile teritoriale
4. Centrele Regionale
5. Reţeaua de unitati teritoriale
6.1.1 Micromediul
1.2 Macromediul
1.3

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu