Analiza critica a procesului bugetar de stat in România

CUPRINS
Introducere .................................................. 4
Capitolul I .................................................. 10
Evoluţii caracteristice ale bugetului general consolidat ........... 10
1.1. Introducere ........................................ 12
1.2. Veniturile şi cheltuielile Bugetului General Consolidat ........ 12
1.2.1 Evoluţia veniturilor ..................................15
1.2.2. Evoluţia cheltuielilor............................. 24
1.3. Contribuţia componentelor bugetului public naţional
la formarea bugetului general consolidat ...................... 33
1.4. Defi citul Bugetului General Consolidat........................... 36
1.5. Perspectiva fi nanţelor publice pe termen mediu ................. 40
Capitolul II .......................................... 44
Modelarea infl uenţei politicilor bugetare şi fi scale
asupra bugetului general consolidat al României ............................................................................. 44
2.1. Introducere ............................................. 44
2.2. Echilibrul economic general................................... 44
2.2.1. Echilibrul fi nanciar. Concept. Premise. .......................... 44
2.2.2. Caracteristicile echilibrului fi nanciar......................... 45
2.2.3. Echilibrul monetar. Concept. Premise. ...................... 48
2.3. Politica fi nanciară .............. 55
2.4. Politica fi scală .................... 58
2.5. Politica bugetară ............................. 75
2.6. Politici monetare......................... 81
2.7. Studiu de caz: Model neokeynesian pentru economia României ..... 87
2.7.1. Prezentarea generală a modelului ...................... 87
2.7.2. Rezolvarea modelului............................. 89
2.8 . Concluzii ............................................. 95
Capitolul III ........................................................ 99
Evaluarea impactului variabilelor macroeconomice
asupra echilibrului fi nanciar public .......................... 99
3.1. Echilibrul fi nanciar public.................................... 99
3.2. Principalele variabile macroeconomice
cu impact asupra echilibrului fi nanciar public ............... 100
3.3. Relaţia creştere economică – defi cit bugetar................ 103
3.4. Relaţia şomaj – defi cit bugetar................................. 105
3.5. Relaţia infl aţie – defi cit bugetar .............. 108
3.6. Relaţia sold contului curent – defi cit bugetar...................... 110
3.7. Concluzii .......................... 111
Capitolul IV ........................................ 113
Mecanismul de transmitere a politicii fi scale
în cadrul bugetului general consolidat........................... 113
4.1. Introducere ............................................. 113
4.2. Elemente structurale şi funcţionale ale
mecanismului de transmitere a politicii fi scale................. 114
4.3. Canale de transmitere a politicii fi scale ............... 118
4.4. Constrângeri în funcţionarea mecanismului actual
de transmitere a politicii fi scale............................... 118
4.5. Interferenţa variabilelor monetare în transmitere politicii fi scale ...... 121
4.6. Concluzii .......................... 122
Bibliografie.................................................................. 124

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu