Aspecte Psihologice ale adolescenţilor infectaţi HIVSIDA

CUPRINS


Capitolul I Introducere în problematica HIV/SIDA
1.1. Delimitări conceptuale 4
1.2. Scurt istoric a infecţiei HIV/SIDA 5
1.3 Date statistice referitoare la HIV/SIDA 8
1.4. Căi de transmitere a infecţiei HIV/SIDA 9
1.5. Evoluţia infecţiei cu HIV 12
1.6. Semne şi simptome; manifestări clinice ale infecţiei HIV/SIDA 13
1.7. Tratamentul în infecţia cu HIV 17

Capitolul II Aspecte ale diagnosticării cu HIV/SIDA
2.1. Metode de diagnosticare a infecţiei cu HIV/SIDA 4
2.2. Aspecte sociale ale îmbolnăvirii cu HIV/SIDA la adolescenţi 5
2.3 Implicaţii sociale ale diagnosticului HIV / SIDA 8
2.4. Implicaţiile psihologice ale diagnosticului HIV+ 9

Capitolul III Aspecte psihologice ale infecţiei cu HIV/SIDA
3.1. Manifestări psihopatologice ale adolescentului cu HIV/ SIDA 38
3.2. Tulburări psihice în SIDA 41
3.2.1. Reacţii psihologice de adaptare 42
3.2.2. Tulburări psiho – organice 44
3.3. Tulburări psihice iatrogene 45


Capitolul IV Metodologia cercetării
4.1. Obiective 45
4.2. Ipoteză 45
4.3. Lotul de subiecţi 45
4.4. Instrument de lucru 48
4.5. Procedura de lucru 49

Capitolul V
Analiza şi interpretarea datelor 50

Concluzii 78

Bibliografie 79

ANEXA 81

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu