Implementarea comerţului electronic în cadrul sistemului informatic al întreprinderii

CUPRINS

CAPITOLUL I.
INTRODUCERE ................................................. 1.
1.1. DEFINIRE ŞI EVOLUŢIE .............................. 1.
1.2. COMERŢUL ELECTRONIC GLOBAL .......................................... 6.
1.3. INTERNET-UL SUPORT INFORMAŢIONAL
PENTRU COMERŢUL ELECTRONIC ...................................... 10.

CAPITOLUL II.
MECANISMELE DE DESFĂŞURARE ALE COMERŢULUI ELECTRONIC .............. 13.
2.1. FORMELE DE MANIFESTARE ALE COMERŢULUI ELECTRONIC .................. 13.
2.1.1. CLASIFICAREA ÎNTREPRINDERILOR PREZENTE PE INTERNET ............ 13.
2.1.2. PIEŢELE ELECTRONICE – LOCUL DE DESFĂŞURARE
A COMERŢULUI ELECTRONIC ........ 13.
2.1.2.1. CARACTERISTICILE PIEŢELOR B2B ...................... 14.
2.1.2.2. AVANTAJELE PIEŢELOR B2B ÎN CONTEXTUL
NOII ECONOMII-INTERNET ............... 15.
2.2. MODALITĂŢI DE PLATĂ ON-LINE …………………………………………………...……….. 16.
2.3. SECURIZAREA DATELOR TRANSMISE PRIN INTERMEDIUL
INTERNET-ULUI ................................................. 18.

CAPITOLUL III.
APLICAŢII INFORMATICE PENTRU IMPLEMENTAREA
COMERŢULUI ELECTRONIC ………………………………………………………………………. 21.
3.1. HTML ...................................... 21.
3.2. TEHNOLOGIA SCRIPT-URILOR ..................................... ... ......................................................... 28.
3.2.1. JAVASCRIPT ................................... 29.
3.2.2. PHP – SCRIPT .................................................... 30.
3.2.3. VBSCRIPT ....................................................... 31.
3.3. BAZE DE DATE DISTRIBUITE .............................. 31.

CAPITOLUL IV.
PREZENTAREA UNEI APLICAŢII INFORMATICE
PENTRU COMERŢUL ELECTRONIC ........................................ 37.
4.1. PREZENTAREA GENERALĂ A APLICAŢIEI .................................. 37.
4.2. STRUCTURA BAZEI DE DATE ............................................... 52.
4.3. DESFĂŞURAREA UNEI TRANZACŢII ....................... 56.

CONCLUZII ................................................................... 65.

BIBLIOGRAFIE ............................................................... 67.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu