Factorii de mediu şi starea de sănătate a populaţiei municipiului Fălticeni

Cuprins
1. Consideraţii generale 3
1.1. Motivaţia alegerii subiectului 3
1.2. Aspecte generale privind noţiunea de „stare de sănătate” 4
1.3. Scurt istoric al dezvoltării municipiului Fălticeni 6
2. Aspecte privind favorabilitatea pentru locuire a factorilor fizico-geografici caracteristici municipiului 9
2.1. Poziţia geografică 9
2.2. Relieful municipiului Fălticeni 12
2.3. Condiţiile climatice 12
2.4. Particularităţile hidrografice 13
2.5. Vegetaţia, fauna şi spaţiile verzi 14
2.6. Solurile 16
3. Potenţialul socio-economic al municipiului Fălticeni în corelaţie cu starea de sănătate a populaţiei 17
3.1. Populaţia municipiului Fălticeni 17
3.1.1. Evoluţia numărului de locuitori a municipiului 17
3.1.2. Densitatea populaţiei 20
3.1.3. Mişcarea naturală şi mişcarea migratorie a populaţiei 21
3.1.4. Structura populaţiei 24
3.1.4.1. Structura pe sexe 24
3.1.4.2. Structura pe grupe de vârste 25
3.1.4.3. Structura pe domenii de activitate 28
3.2. Previziuni privind evoluţia viitoare a populaţiei şi stării de sănătate 30
3.3. Starea actuală de sănătate şi evoluţia afecţiunilor din zonă după anul 1990 31
3.4. Industrializarea municipiului Fălticeni, factor determinant al stării de sănătate a populaţiei din zonă 33
3.5. Serviciile publice destinate menţinerii şi ameliorării sănătăţii populaţiei 35
3.5.1. Serviciile sociale 35
3.5.2. Utilităţile publice 39
3.5.3. Serviciile de urgenţă 41
3.6. Sistemul local de ocrotire a sănătăţii şi protecţie socială a locuitorilor 43
3.6.1. Analiză SWOT privind protecţia socială 44
3.7. Ierarhia urbană zonală şi poziţia municipiului Fălticeni 45
4. Potenţarea factorilor de mediu ai municipiului Fălticeni de către societatea umană şi repercursiunile asupra stării de sănătate 47
4.1. Calitatea aerului zonei Fălticeni 48
4.2. Calitatea apelor 55
4.2.1. Alimentarea cu apă a municipiului Fălticeni 64
4.2.2. Epurarea apelor uzate din municipiul Fălticeni 67
4.3. Calitatea solului 68
4.4. Principalele surse de poluare din municipiul Fălticeni 70
4.5. Gestionarea deşeurilor în municipiul Fălticeni 71
5. Concluzii 74
6. Anexe 76
7. Bibliografie 81

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu