GARANTIILE CREDITULUI BANCAR

CUPRINS:


Capitolul I - Riscul si activitatea de creditare pag. 5

A. Principiile activitatii de creditare
B. Definirea si identificarea riscurilor bancare
C. Importanta gestionarii riscurilor bancare
D. Riscul in activitatea de creditare
a. Rolul portofoliului
b. Politica de creditare
c. Riscul individual de creditareCapitolul II – Reducerea riscului prin garantarea creditului pag. 14

A. Determinarea formelor de garantare a creditelor
B. Principiile generale ale garantiei creditului bancar
C. Clasificarea garantiilor
D. Conditii generale privind garantul


Capitolul III – Garantiile reale pag. 17

A. Privilegiul imobiliar al bancii creditoare in calitate de finantator
B. Ipoteca
Caracteristicile ipotecii
Tipuri de ipoteci
Conditiile contractului de ipoteca
Inscrierea intentiei de a ipoteca
Publicitatea ipotecii
Reductiunea ipotecii
Radierea ipotecii
Ipoteca asupra bunurilor viitoare
Particularitati ale contractului de ipoteca
C. Garantia reala mobiliara
Caracteristicile garantiei reale mobiliare
Constituirea garantiei reale mobiliare cu sau fara deposedare
Publicitatea garantiilor reale mobiliare
D. Garantia reala mobiliara cu reguli specifice
a. Garantia cu depozit colateral
b. Garantia cu titluri de valoare materializate
c. Garantia cu titluri la purtator
d. Garantia cu actiuni la purtator
e. Garantia cu titluri la ordin
f. Garantia cu titluri nominative
g. Certificatul de depozit pe seminte
h. Certificatul de depozit cu discount
i. Garantia cu valori mobiliare dematerializate tranzactionate pe piete
de valori mobiliare
j. Garantia cu actiuni
k. Garantia cu fondul de comert
l. Garantia cu nave
m. Garantia cu aeronave
n. Garantia cu cesiunea de credanta
o. Garantia cu bunurile necorporale
p. Garantia cu soldul creditor al contului curent
q. Garantia cu veniturile inscrise in bugetele autoritatilor
r. Garantia cu planul de afaceri


Capitolul IV – Garantiile personale pag. 45

A. Garantii emise de statul roman si de organele administratiei publice locale
B. Scrisoarea de garantie bancara-SGB
Tipuri de SGB.
C. Garantia de companie
D. Fidesjusiunea
E. Avalizarea titlurilor de credit
F. Emiterea de bilete la ordin avalizate bancii
G. Tragerea de cambii
H. Titluri de credit emise de terti

Capitolul V – Asigurarea creditului pag. 51

Documente de referinta / Bibliografie pag. 53

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu