SEZONALITĂŢII ACTIVITĂŢII TURISTICE ÎN SĂRATA – MONTEORU

CUPRINS


INTRODUCERE………………………………………………………………………………… 2

CAPITOLUL I. SEZONALITATE – CONCEPT, CAUZE, EFECTE

1.1 Conceptul de sezonalitate turistică, variaţiile sezoniere şi ciclurile de sezonalitate în turism... 3
1.2 Factorii de influenţă ai sezonalităţii............................. 5
1.3 Soluţii de atenuare a sezonalităţii ......................... 8


CAPITOLUL II. SĂRATA – MONTEORU – STAŢIUNE BALNEARĂ
2.1. Cadrul natural: aşezare, relief, hidrografie, floră, faună.........10

2.2 Factorii naturali terapeutici.........................13
2.3 Baza tehnico-materială a turismului.................................15
2.3.1 Baza de cazare.................................... 15
2.3.2 Unităţi de alimentaţie...................................17
2.3.3 Instalaţii de agrement................................ 18
2.3.4 Instalaţii de tratament balnear................. 18
2.3.5 Infrastructura – căile de comunicaţie ........... 19CAPITOLUL III. ANALIZA SEZONALITĂŢII ACTIVITĂŢII TURISTICE ÎN SĂRATA – MONTEORU
3.1. Indicatori ai circulaţiei turistice................................... 26
3.2 Sezonalitatea activităţii turistice. Distribuţia pe trimestre a circulaţiei turistice........ 29


CAPITOLUL IV.DIRECŢII DE DEZVOLTARE A ACTIVITĂŢII TURISTICE ÎN SĂRATA – MONTEORU ŞI MĂSURI DE ATENUARE A SEZONALITĂŢII..................... 36

CONCLUZII............................... 41
ANEXE....................................................... 43
BIBLIOGRAFIE.......................................... 50

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu