Analiza diagnostic a SC PIONIERUL SA

CUPRINS

Capitolul I Analiza diagnostic şi importanţa sa pentru practicarea unui management modern la nivelul firmei ………………………….
pag.6
1.1. Conţinutul şi esenţa analizei–diagnostic ...................pag.6
1.2. Metodologia de realizare a analizei diagnostic .............. pag.11
1.2.1. Etapele şi fazele analizei – diagnostic ................pag.11
1.2.2. Tehnici şi instrumente utilizate pentru realizarea analizei – diagnostic .............pag.19
1.3. Avantajele analizei – diagnostic ...................pag.23

Capitolul II Prezentarea societãţii comerciale SC PIONIERUL SA.. pag.24
2.1. Scurt istoric ............................. pag.24
2.2. Statutul juridic şi sediul societăţii ....................pag.26
2.3. Obiectul de activitate ...................................pag.26
2.4. Forma de proprietate şi structura acţionariatului .....................pag.27
2.5. Conducerea şi administrarea societăţii ....................pag.28
2.6. Controlul activităţii ............pag.32

Capitolul III Analiza activităţii şi performanţelor
SC PIONIERUL SA …………………………………… pag.36
3.1. Analiza rezultatelor economico – financiare .... pag.36
3.2. Analiza mărimii şi structurii patrimoniului ............pag.40
3.2.1. Dinamica şi structura activelor ..........pag.40
3.2.2. Dinamica şi structura pasivelor .........pag.44
3.3. Analiza factorială a cifrei de afaceri .......pag.47
3.4. Analiza corelaţiei fond de rulment – nevoia de fond de rulment – trezoreria netă ...........pag.50
3.5. Indicatori de standing financiar ............ pag.52
3.6. Aprecierea viabilităţii şi stării de sănătate a societăţii ....pag.66
3.6.1. Evidenţierea principalelor simptome pozitive şi negative înregistate la SC PIONIERUL SA ............. pag.66
3.6.2. Apreciera viablităţii societăţii .........pag.68

Capitolul IV Evaluarea capacităţii strategice de acţiune a
SC PIONIERUL SA …………………………… pag.70
4.1. Determinarea punctelor forte şi slabe şi analiza cauzală a acestora...pag.70
4.1.1. Domeniul financiar .................. pag.70
4.1.2. Domeniul comercial ............ pag.71
4.1.3. Domeniul producţie ................. pag.74
4.1.4. Domeniul resurse umane ............... pag.79
4.1.5. Domeniul managerial ............ pag.85
4.2. Determinarea puterii interne globale a societăţii .......... pag.107
4.2.1. Evaluarea puterii interne a societăţii în principalele domenii de activitate .......... pag.107
4.2.2. Stabilirea puterii interne globale a SC PIONIERUL ... pag.113
4.3. Analiza mediului extern al societăţii ............ pag.113
4.3.1. Clienţii .................................. pag.114
4.3.2. Furnizorii .................... pag.115
4.3.3. Concurenţa ..................... pag.116
4.4. Evaluarea capacităţii adaptive a SC PIONIERUL SA la exigenţele mediului extern .............. pag.119Capitolul V Recomandări strategico tactice privind îmbunătăţirea capacităţii de adaptare şi răspuns a SC PIONIERUL SA la exigenţele mediului său de acţiune .......................................................

pag.121

Capitolul VI Concluzii ……………………………………………. pag.132

ANEXE ............................................ pag.135

Bibliografie ................................... pag.140

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu