SISTEM INFORMATIC ON-LINE DE EVIDENŢĂ A VÂNZĂRILOR INTERNET LA FLAMINGO COMPUTERS

CUPRINS:

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1
NOŢIUNI GENERALE
1.1 Prezentarea generală a firmei
1.2 Vânzări Internet în Flamingo Computers
1.3 Elemente de realizare a aplicaţiilor on-line
1.4 Securitatea informaţională în contextul Internet

CAPITOLUL 2
CONCEPTE ALE PROIECTĂRII SISTEMELOR INFORMATICE
2.1 Sistemul informatic, instrument de creştere a eficienţei
2.2 Tipologia sistemelor informatice
2.3 Metode şi tehnici de realizare a sistemelor informatice
2.4 Modele de organizare a bazelor de date şi arhitecturi de implementare
2.5

CAPITOLUL 3
MODELAREA CERINŢELOR INFORMAŢIONALE
3.1 Modelul structural (entitate-asociere)
3.2 Modelul dinamic
3.3 Modelul funcţional
3.4 Proiectarea struncturii BD (schema conceptuală, logică şi internă)

CAPITOLUL 4
REALIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC
4.1 Proiectarea intrǎrilor
4.2 Proiectarea ieşirilor
4.3 Realizarea aplicaţiei în PHP, HTML şi MySQL
4.4 Integritatea datelor


CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu