ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ A UNEI FIRME

Cuprins
1. Memoriu tehnic ..................................... 3
2. Alegerea schemei de alimentare cu energie electrică.......................5
3. Determinarea sarcinilor electrice de calcul................ 10
3.1. Metoda coeficienţilor de cerere......................... 10
3.2. Alegerea tensiunilor nominale.............................. 17
4. Determinarea amplasamentului optim al staţiei de transformare......... 19
5. Dimensionarea şi alegerea transformatoarelor.................. 21
5.1. Stabilirea numărului de transformatoare ...................21
5.2. Regimul economic al transformatoarelor...................... 21
5.3. Precizarea puterii transformatoarelor.................. 22
5.4. Justificări tehnico-economice.......................... 23
6. Calculul curenţilor de scurtcircuit şi alegerea echipamentului electric.... 26
6.1. Definiţii....................... 26
6.2. Calcul simplificat......................... 28
7. Alegerea aparatelor de comutaţie la medie tensiune............. 33
7.1. Celula de transfomator.......................... 33
7.2. Celula de linie................................ 35
7.3. Prezentarea postului de transformare.................... 39
7.4. Alegerea secţiunii barelor de 0,4kV în postul de transformare....... 46
8. Alegerea aparatelor de comutaţie la joasă tensiune.......... 47
8.1. Dimensionarea circuitelor de alimentare.................... 49
9. Analiza circulaţiei de putere reactivă.................. 51
9.1. Generalităţi......................... 51
9.2. Cauzele şi efectele consumului de putere reactivă............52
9.3. Mijloace pentru compensarea consumului de putere reactivă..53
9.4. Alegerea surselor de putere reactivă.......................53
10. Metode de protecţia muncii.......................... 58
10.1. Efectele trecerii curentului electric prin corpul omenesc......... 59
10.2. Provocarea electrocutării prin atingere directă sau atingere indirectă... 60
11. Mijloace şi măsuri de securitatea şi sănătatea muncii.....................63
11.1. Măsuri pentru perioada de execuţie....................... 63
11.2. Măsuri pentru perioada de punere în funcţiune şi exploatare de probă.............................................................. 64
11.3. Măsuri pentru perioada de exploatare................................... 64

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu