CONTABILITATEA, ANALIZA ŞI DECONTAREA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ LA S.C. SILFLOR & MOVE IMPEX SRL

CUPRINS


INTRODUCERE ........................................... 3

CAPITOLUL I
Delimitări şi fundamentări teoretice privind taxa pe valoarea adăugată

I.1. Fundamentarea teoretică a taxei pe valoare adăugată ............ 5
I.2. Delimitări legislative privind TVA ................................ 14
I.2.1. Sfera de aplicare ............................................. 14
I.2.2. Persoanele impozabile .......................................... 15
I.2.3. Operaţiuni impozabile ......................................... 16
1.2.4. Locul operaţiunilor impozabile ....................... 20
1.2.5. Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată ... 21
1.2.6. Baza de impozitare ............................................. 23
1.2.7. Cotele de impozitare şi calculul taxei pe valoarea adăugată ...... 26
1.2.8. Operaţiuni scutite ......................................... 27
1.2.9. Regimul deducerilor ..................................... 36
1.2.10. Plătitorii taxei pe valoarea adăugată .................... 46
1.2.11. Regimul special de scutire ........................ 48
1.2.12. Obligaţiile plătitorilor de taxă pe valoarea adăugată ................ 49

CAPITOUL II
Contabilizarea taxei pe valoarea adăugată. Tratamente de bază

II.1. Mecanismul taxei pe valoarea adăugată .................... 56
II.2. Prezentarea întreprinderii luate în studiu .................... 58
II.2.1. Obiectul de activitate al întreprinderii ................... 60
II.2.2. Principalii furnizori şi clienţi ........................... 64
II.2.3. Organizarea S.C. „SILFLOR&MOVE IMPEX SRL
în conformitate cu reglementările Legii nr. 31/1990
privind societăţile comerciale .................................. 65
II.2.4. Principalele realizări .................................... 74
II.2.5. Organizarea contabilităţii ............................... 77
II.2.5.1. Configuraţia şi prezentarea sistemului informatic........ 77
II.2.5.2. Lista situaţiilor ......................... 86
II.3. Documente şi registre de contabilitate privind TVA ......... 87
II.4. Tipuri de operaţii TVA şi contabilizarea lor ................92

II.5. Decontarea TVA. Întocmirea Decontului TVA.
Regularizarea privind TVA ........................... 106


CAPITOLUL III
Informaţia financiară şi de raportare privind
taxa pe valoarea adăugată

III.1. Informaţii de bilanţ privind TVA.
Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare ........ 112
III.2. Analiza creanţelor sau obligaţiilor privind TVA ....... 116
III.3. Controlul fiscal al TVA ................................. 118
III.4. Perfecţionări şi dezvoltări privind contabilizarea,
analiza, raportarea şi decontarea TVA ........ 124

BIBLIOGRAFIE ............................ 132

ANEXE ................................. 134

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu