Analiza tulburarilor de limbaj la scolarii mici cu dizabilitati mintale,in relatie cu performantele scolare

ARGUMENT
CAPITOLUL I. Trasaturi generale ale limbajului la scolarii mici normali


1.1 PARTICULARITATI ALE LIMBAJULUI ORAL SI SCRIS LA SCOLARUL MIC
CAPITOLUL 1.2 : PRINCIPALELE TULBURARI DE LIMBAJ PE FONDUL
INTELECTULUI NORMAL
1.3 INFLUIENTA TULBURARILOR DE LIMBAJ ASUPRA RANDAMENTULUI SCOLAR
CAPITOLUL II: TRASATURI GENERALE ALE LIMBAJULUI LA
SCOLARII MICI CU DIZABILITATI MINTALE

2.1 HANDICAPUL MINTAL SI LIMBAJUL
CAPITOLUL 2.2: FRECVENTA TULBURARILOR DE LIMBAJ LA SCOLARII MICI CU DIZABILITATI MINTALE
2.3 SPECIFICUL FORMELOR DE LIMBAJ LA SCOLARII MICI CU DIZABILITATI MINTALE
2.4: TERAPIA LIMBAJULUI SCOLARULUI MIC CU DIZABILITATI MINTALE
CAPITOLUL III :DISFUNCŢII ALE COMUNICĂRII ÎN CAZUL PERSOANELOR CU DEFICIENŢE


3.1. CARACTERISTICI ALE COMUNICĂRII DEFICITARE
3.2. CAUZELE CARE DUC LA O COMUNICARE DEFICITARĂ
3.3. INFLUENŢE ALE COMUNICĂRII DEFICITARE ASUPRA PERSONALITĂŢII
3.4. LIMBAJUL – MIJLOC DE COMUNICARE ŞI AL PERSOANELOR CU DISFUNCŢII SAU COMUNICAREA PRIN LIMBAJ.
3.5. SPECIFICUL LIMBAJULUI LA DEFICIENŢII MINTALI.
3.6 DIMENSIUNI PSIHOLOGICE ALE LIMBAJULUI EDUCAŢIONAL
3.7. FORME ALE DEFICIENŢELOR DE LIMBAJ
CAPITOLUL IV
PROBLEME ŞI SOLUŢII ÎN CAZUL PERSOANELOR CU DIFICULTĂŢI DE VORBIRE
STUDIU DE CAZ
BIBLIOGRAFIE:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu