Dimensiunea sociala a sectorului de afaceri

CuprinsCap.1 Marketingul socio-politic
1.1. Natura şi obiectivele marketingului social
1.2. Cine sunt clienţii în sectorul nonprofit
1.3. Care este produsul în sectorul nonprofit
1.4. Piaţa în marketingul socio - politic
1.5. Imaginea şi identitatea organizaţiilor neguvernamentale
1.6. Delimitarea marketingului socio-politic: demersuri posibile ale organizaţiilor neguvernamentale
1.7. Strategii utilizate în marketingul social-politic

Cap.2 Sectorul neguvernamental din România
2.1. Locul şi rolul organizaţiilor neguvernamentale din România
2.2. Activităţile desfăşurate în cadrul sectorului neguvernamental
2.2.1. Civic şi politic
2.2.2. Cultural
2.2.3. Drepturile omului
2.2.4. Mediu
2.2.5. Social
2.2.6. Training şi consultanţă
2.2.7. Economic şi afaceri
2.3. Finanţatori
2.4. Concluzii şi recomandări

Cap.3 Cercetarea de marketing
3.1. Conţinutul şi aria cercetărilor de marketing
3.2. Tipologia cercetărilor de marketing
3.3. Organizarea cercetării de marketing
3.3.1. Identificarea problemei şi definirea scopului
3.3.2. Elaborarea obiectivelor şi ipotezelor
3.3.3. Elaborarea planului de cercetări
3.3.4. Culegerea informaţiei
3.3.5. Analiza şi interpretarea informaţiilor
3.3.6. Redactarea studiului şi elaborarea concluziilor
Cap.4 Rezultatele cercetării de marketing
4.1. Notă metodologică
4.2. Concluziile studiului de caz
4.2.1. Frecvenţa şi volumul activităţilor de sponsorizare
4.2.2. Dinamica activităţii de sponsorizare ( 1996 şi 1997 )
4.2.3. Beneficiarii sponsorizării
4.2.4. Motivaţia sponsorului / nonsponsorului
4.2.5. Strategia de sponsorizare
4.2.6. Decizia de sponsorizare
4.2.7. Destinaţia geografică a sponsorizării
4.2.8. Evaluarea activităţii de sponsorizare
4.2.9. Evaluarea legii sponsorizării

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu