Piata Bancara Europeana in Conditiile Monedei Unice

Cap. I. Moneda euro şi impactul implementãrii sale. 1
1.1. Actul Unic şi Tratatul de la Maastricht – instrumente premergãtoare uniunii economice şi monetare. 1
1.2. Lansarea monedei unice şi politica monetarã unicã.3
1.3. Avantajele şi dezavantajele introducerii monedei unice.6
1.4. Rolul Bãncii Centrale Europene şi al Sistemului European al Bãncilor Centrale.9
Cap.II. Formarea pieţei bancare europene.12
2.1. Implicaţii ale introducerii euro în activitatea firmelor şi în sectorul financiar-bancar.12
2.2. Beneficiile şi costurile unei singure pieţe bancare.14
2.3. Legislaţie şi directive bancare.16
2.4. Argumentarea integrãrii bancare europene.22
2.5. Instrumente utile funcţionãrii pieţei bancare europene.24
Cap. III. Sistemul bancar românesc înainte şi dupã aderare.31
3.1. Mãsuri financiare şi monetare necesare aderãrii la UE.31
3.2. Sistemul bancar românesc în perioada de pre-aderare.34
3.3. Modificãri preconizate în sistemul bancar românesc dupã aderarea la UE.38
Concluzii.41

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu