Dezvoltarea antreprenoriala la SC Fly Creations SRL

CUPRINS

CAPITOLUL 1.

Noţiunea de societate comercială; caracteristicile generale ale societăţilor comerciale cu personalitate juridică; trăsăturile distincte ale formelor societare

1.1. Noţiunea de societate comercială………………………………………………….

1.2. Caracteristicile generale ale societăţii comerciale cu personalitate juridică

1.3. Trăsăturile distincte ale formelor de societate
1.3.1. Societăţile pluripersonale şi unipersonale
1.3.2. Societăţi de persoane şi societăţi de capitaluri
1.3.3. Societăţi cu răspundere limitată
1.3.4. Societăţi cu părţi sociale şi societăţi pe acţiuni
1.3.5. Societăţi emitente şi societăţi care nu emit titluri comerciale de valori

CAPITOLUL 2.

Constituirea, funcţionarea, modificarea, desfiinţarea şi lichidarea societăţilor comerciale

2.1. Constituirea societăţilor comerciale
2.2. Funcţionarea societăţilor comerciale cu răspundere limitată
2.3. Modificarea actului constitutiv
2.4. Dizolvarea societăţilor comerciale
2.5. Lichidarea societăţilor comerciale

CAPITOLUL 3.

Planul de afaceri

CAPITOLUL 4.

Modul de obţinere a creditului bancar sau/şi din alte surse
4.1. Informarea şi documentarea
4.1.1. Analiza dosarului de creditare
4.1.2. Analiza bonităţii solicitanţilor de credite
4.1.3. Aspecte nefinanciare privind clienţii băncii
4.2. Reguli şi condiţii ale creditului
4.2.1. Reguli generale de creditare
4.2.2. Programul de creditare
4.3. Investitorii – sursă principală de finanţare a facerilor incipiente
4.4. Alţi potenţiali finanţatori

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu