UNITATEA MÂNTUIRII PRIN HRISTOS ÎN DUHUL SFÂNT, ÎN BISERICĂ, PRIN SFINTELE TAINE

CUPRINS

INTRODUCERECAPITOLUL I Sfintele Taine

1. Ce sunt Sfintele Taine?
2. Noţiunea de „taină”
3. Notele esenţiale ale Sfintelor Taine
Instituirea
Partea văzută şi partea nevăzută

CAPITOLUL II Tainele în viaţa Bisericii

1. Caracterul ecleziologic al Sfintelor Taine
Necesitatea Sfintelor Taine
Săvârşirea Sfintelor Taine
2. Deosebiri interconfesionale
3. Sfintele Taine - mijloace pastorale
4. Împărţirea Sfintelor Taine

CAPITOLUL 3 Sf.Taine-mijloace de primire a harului divin

1.Biserica-asezamantul refacerii comuniunii cu Dumnezeu, prin Sf.Taine
2.Transfigurarea credinciosului prin lucrarea harului Duhului Sfant in
Tainele BisericiiConcluzii

Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu