Analiza economică

CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE
CAPITOLUL 1
OBIECTIVELE, METODELE ŞI INSTRUMENTELE DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR
1.1. Semnificaţia şi importanţa diagnosticului economico-financiar
1.2 Tipologia analizei economico-financiare
1.3. Poziţionarea analizei în mecanismul managerial
1.4. Sistemul de informaţii - premisă a analizei economico-financiare
1.5. Sistemul de indicatori şi corelaţii de echilibru şi eficienţă în procesul de diagnoză
1.6. Metodele şi instrumentele diagnosticului economico-financiar

CAPITOLUL 2
ANALIZA REZULTATELOR ŞI PERFORMANŢELOR ÎNTREPRINDERII
1. Analiza diagnostic a producţiei globale (producţia exerciţiului).
2. Analiza diagnostic a cifrei de afaceri.
3. Analiza diagnostic a valorii adăugate.

CAPITOLUL 3
ANALIZA CHELTUIELILOR ÎNTREPRINDERII
3.1 Analiza nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri totale.
3.2 Analiza nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare.
3.3 Analiza diagnostic a cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri.
3.4 Analiza diagnostic a cheltuielilor variabile (după caz, directe) la 1000 lei venituri din exploatare sau cifră de afaceri.
3.5 Analiza eficienţei cheltuielilor fixe (după caz sau indirecte).
3.6 Analza eficienţei cheltuielilor cu personalul.
3.7 Analiza cheltuielilor materiale.
3.8 Analiza eficienţei cheltuielilor cu dobânzile.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu