PROTECŢIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI

PLANUL LUCRĂRII

Capitolul I

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTURILE OMULUI

1.1 Importanţa drepturilor omului în epoca contemporană
1.2 Apariţia şi evoluţia conceptului de “drepturi ale omului”

Capitolul II

PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI PRIN REGLEMENTĂRI JURIDICE

2.1 Instrumente juridice generale care consacră drepturile omului, adoptate sub egida O.N.U.
2.2 Instrumente juridice care privesc protecţia unor categorii de persoane
2.3. Alte instrumente juridice referitoare la probleme specifice drepturilor omului

Capitolul III

MECANISMELE JURIDICE DE PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI DIN CADRUL ONU

3.1 Organe ale naţiunilor unite ce au ca principală misiune promovarea şi protecţia drepturilor omului
3.2 Alte organe din sistemul naţiunilor unite care au atribuţii în domeniul drepturilor omului
3.3 Mecanismele create în cadrul unor instituţii specializate şi al înaltului comisariat al ONU pentru refugiaţi
3.4. Structuri special create în vederea aplicării instrumentelor ONU referitoare la drepturile omului


Capitolul IV
PROTECŢIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI


4.1. Rolul statului şi importanţa planului naţional al drepturilor omului
4.2. Importanţa ratificării de către România a pactelor internaţionale cu privire la drepturile omului


Capitolul V
CONCLUZII


BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu