Politica sociala si de ocupare a fortei de munca

C U P R I N S
CAPITOLUL I
Introducere …………………………………………………... pag. 3

CAPITOLUL II
Politica socială şi de ocupare a forţei de muncă ……………... pag. 5

2.1 Domenii ale politicii sociale ……………………………... pag. 6
2.1.1 Legislaţia muncii …………………………………… pag. 6
2.1.2 Dialog social ………………………………………. pag. 9
2.1.3 Egalitate de tratament pentru bărbaţi şi femei …….. pag. 11
2.1.4 Lupta împotriva discriminării ……………………… pag. 16
2.1.5 Ocuparea forţei de muncă ………………………….. pag. 18
2.1.6 Fondul social European ……………………………. pag. 19
2.1.7 Securitate socială …………………………………... pag. 20
2.1.8 Persoane cu handicap ………………………………. pag. 22
2.1.9 Sănătate publică ……………………………………. pag. 24
2.1.10 Sănătate şi securitate în muncă …………………… pag. 28

CAPITOLUL III
Programe ale Uniunii Europene pentru România ……………. pag. 31

CAPITOLUL IV
Sistemul de pensii ……………………………………………. pag. 37

4.1 Prezentarea sistemului de pensii …………………………. pag. 37
4.2 Sisteme de pensii la nivel internaţional ………………….. pag. 41
4.3 Sistemul de pensii din România …………………………. pag. 47BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu