Managementul Turismului în Piatra Neamţ

INTRODUCERE
CAPITOLUL 1

MANAGEMENTUL TURISMULUI ÎN PROFIL TERITORIAL
1. 1. PIATRA – NEAMŢ - PREZENTARE GENERALA
1.1.1. Date geografice
1. 2. MANAGEMENTUL TURISMULUI
1. 3. MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE A TURISMULUI
1. 4. ECOTURISMUL ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ
1. 5. TURISMUL UN POTENŢIAL INSTRUMENT DE DEZVOLTARE
ECONOMICĂ
CAPITOLUL 2

ECO - ECONOMIA TURISMULUI ÎN ZONA PIATRA NEAMŢ
2. 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND MARKETINGUL URBAN
2.1.1. Evaluarea calităţii atracţiilor şi a serviciilor administrative aferente
2.1.2. Reorientarea planului de marketing. Calitatea serviciilor - preambul al
activităţii de marketing
2. 2. GHIDUL PENTRU CREEAREA PLANULUI DE PROMOVARE A
COMUNITĂŢII
2. 3. PLANUL DE MARKETING PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN
ZONA PIATRA NEAMŢ - MARTIE 2006
2. 4. RESURSE TURISTICE – ACCESUL ŞI EFICIENŢA LOR ECONOMICĂ
2. 5. DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN ZONA PIATRA NEAMŢ
2. 5. 1. TIPURI DE TURISM
2. 5. 2. OFERTE TURISTICE

CAPITOLUL 3
POLITICI ŞI STRATEGII PRIN ACTIVITATEA ECO -TURISTICĂ
3. 1. OBIECTIVUL STRATEGIC
3. 2. OBIECTIVELE SPECIFICE
3. 2. 1. Dezvoltarea infrastructurii turistice
3. 2. 2. Creşterea calităţii şi diversificarea ofertei turistice.
3. 2. 3. Promovarea eficientă a oportunităţilor turistice
3. 3. STRATEGII DE DEZVOLTARE ALE INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT ŞI IMPACTUL ECONOMIC
3. 4. COMPONENTA ECOLOGICĂ A STRATEGIEI DE TURISM
CAPITOLUL 4

ANALIZAREA, ORGANIZAREA ŞI AMENAJAREA ACTIVITĂŢII
TURISTICE ÎN ZONA PIATRA - NEAMŢ
4. 1. INDICATORI DE DETERMINARE A POTENŢIALULUI TURISTRIC
4. 1. 1. Capacitatea de cazare existentă şi utilizată
4. 1. 2. Date despre turişti
4. 2. STUDIUL UNUI CENTRU TURISTIC
4. 3. ANALIZA SWOT
4. 4. OPERAŢIONALIZAREA TURISMULUI DURABIL ÎN ZONA PIATRA -
NEAMŢ
4. 5. PROPUNERI PRIVIND DEZVOLTAREA ŞI PROMOVAREA
TURISMULUI IN MUNICIPIUL PIATRA - NEAMT
4. 6. RESURSE FINANCIARE DISPONIBILE

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu