Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I
DREPTUL ADMINISTRATIV ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 8
1.1. Dreptul public în Uniunea Europeană 8
1.2. Dreptul administrativ la nivelul Uniuni Europene 9
1.3. Norma juridică, obiect de studiu al dreptului administrativ 11
CAPITOLUL II
IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV ÎN ROMÂNIA 14
2.1. Clasificarea izvoarelor 14
2.2. Izvoare scrise de drept administrativ 20
2.3. Izvoare nescrise de drept administrativ 26
CAPITOLUL III
IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE 31
3.1. Izvoarele dreptului administrativ la nivelul Uniunii Europene 31
Izvoarele scrise 31
A. Dreptul comunitar original sau primar 31 Tratatele 32
B. Dreptul comunitar derivat (legislaţie secundară) 34
Regulamente 34
Directive 34
Decizii 35
C. Dreptul comunitar complementar (drept terţiar) 36
Acordurile 37
3.2. Izvoare nescrise 40
3.2.1. Dreptul cutumiar 40
3.2.2. Jurisprudenţa 42
3.3. Izvoarele dreptului administrativ în state membre
ale Uniunii Europene 46
3.3.1. Izvoarele dreptului administrativ în Franţa 46
3.3.2. Izvoarele dreptului administrativ în Anglia 48
3.3.3. Izvoarele dreptului administrativ în Italia 50
CONCLUZII 54
BIBLIOGRAFIE 56

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu