MANAGEMENTUL PRIN PROIECTE AL EVENIMENTELOR ORGANIZAŢIONALE

Cuprins


Introducere...................................................................................................4
Cap.I : Evenimente organizaţionale – definire şi caracterizare……....…5
1.1. Definire şi trăsături specifice evenimentelor organizaţionale………......……...5
1.2. Evoluţie, tendinţe şi rolul evenimentelor organizaţionale în viaţa organizaţie..9
1.3. Forme ale evenimentelor organizaţionale …..…………………….….….…...11
1.4. Mini-Concluzii………………………………………..…….……….………..….…14
Cap.II : Marketingul strategic al evenimentelor organizaţionale..........16
2.1.Ce este marketingul strategic al evenimentelor organizaţionale ?..................16
2.2. Paşii managementului strategic. Planificarea strategică……………...……....17
2.3. Management strategic al evenimentelor organizaţionale…………….…….…19
Cap.III : Managementul prin proiecte.......................................................25
3.1.Definiţii.Diferenţe între Managementul de proiect şi Managementul prin proiecte………………………………………………………………………25
3.2. Echipa de proiect . Managementul resurselor umane…….……….….………28
3.3.Decompoziţia sferei de cuprindere (WBS………………………………….……31
3.4.Planul de proiect………………………………………………………………...….32
3.5.Procese de management de proiect……………………………………….…….34
3.6. Sistemul de control al Proiectului…………………………………….….………35
3.7. Managementul riscului…………………………………………………….………39
3.8.Utilizarea metodei valorii adăugate în proiecte………………………...……….39
Cap.IV:Managementul prin proiecte al evenimentelor organizaţionale…………………………………………………………………42
4.1. Analiza necesităţilor si stabilirea obiectivelor evenimentului organizaţional...45
4.2. Managerul de proiect al unui eveniment organizaţional……………….…..…47
4.3. Alocarea resurselor şi planul-descriere a activităţilor………………….…….47
4.4.Mic studiu de caz…………………………………………………………….…….48


Cap.V : Managementul riscului în evenimentele organizaţionale.........50
5.1.Mic dicţionar de riscuri…………………………………………………….…...…..50
5.2.Riscuri asociate evenimentelor organizaţionale…………….…………….…….55
5.3. Managementului riscului .Etape şi metode………………………….…….……60
5.4.Ce reprezintă managementul stressului ?.......................................................62
5.5.Riscul cultural……………………………………………………………………….65

Aplicaţie practică - Studiu de caz: Forumul “România 2007–Aquis-ul comunitar“ Focşani, Vrancea,30 iunie-01 iulie 2005, Organizator: Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vrancea...............................................................67

Concluzii…………………………………………………………………………89

Bibliografie………………………………………………………………………92

Anexe
Anexa A: Invitaţie firme
Anexa B :Adeziune- Contract
Anexa C : Invitaţie oficială
Anexa D : Program

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu