Proiectarea unui autoturism de 50 kW la 6000 rpm capabil sa trasporte 5 persoane

CUPRINS
INTRODUCERE 2
1Studiul de nivel al autoturismelor existente pe plan mondial ,din aceeasi clasa cu autoturismul proiectat 8
2Calculul dinamic 10
2.1Alegerea parametrilor constructivi ai autoturismului 10
2.2Determinarea greutatii proprii ,utile si totale repartizarea acesteia pe punti si alegerea unui tip de pneu standardizat 11
2.3Determinarea caracteristicii exterioare a motorului 12
2.3.1Curba puterii efective 13
2.3.2Curba momentului efectiv 13
2.3.3Curba consumului specific de combustibil 13
2.3.4Curba consumului orar de combustibil 14
2.3.5Rezultatele calculelor pentru determinarea caracteristicii exterioare a motorului 14
2.4determinarea vitezei maxime 15
2.5Determinarea raportului de transmitere al transmisiei principale şi al treptei I din cutia de viteze 16
2.5.1Determinarea raportului de transmitere al transmisiei principale 16
2.5.2.Determinarea raportului de transmitere al treptei I din cutia de viteze 17
2.6Determinarea rapoartelor de transmitere din cutia de viteze şi calculul vitezelor maxime pe trepte . 17
2.6.1Determinarea rapoartelor de transmitere pentru celelate trepte de viteze. 18
2.6.2Calculul vitezelor maxime pe trepte de viteze. 19
2.7calculul performantelor dinamice ale autovehuculului 20
2.7.1Caracteristica forţei la roată a automobilului..3 20
2.7.2Caracteristica dinamică a autovehiculului. 20
2.7.3Viteza automobilului la diferite turaţii şi trepte de viteze. 20
2.7.4Acceleraţia autovehiculului . 20
2.7.5Rezultatele calculelor 21
2.7.6Determinarea timpului şi spaţiului de demaraj al autovehiculului 24
2.8Bilanţul de putere al auovehiculului. 25
2.9Frânarea autovehiculului şi parametrii capacitaţii de frânare. 28
2.9.1Determinarea forţei de frânare şi repartiţia ei pe punţi 28
2.9.2Parametrii capacităţii de frânare 29
2.10stabilitatea autovehiculului 31
2.10.1Stabilitatea longitudinală a automobilului. 31
2.10.2Stabiliatea transversala a auvehiculului 32
2.10.3Calculul oscilatiilor autovehiculului 37
3Calculul cutiei de viteze 40
3.1Istoric 40
3.2Alegerea schemei de organizarea a cutiei de viteze: 40
3.3Calculul roţilor dinţate: 42
3.3.1Distanţa dintre axele arborilor: 42
3.3.2Distanţele dintre carter şi roţile dinţate şi dintre roţi: 42
3.4Greutatea cutiei de viteze: 44
3.5Determinarea numărului de dinţi pentru cutia de viteze cu dinţi inclinati: 44
3.5.1Numărul de dinţi ai rotilor treptei I: 44
3.5.2Numărul de dinţi ai rotilor treaptei II: 46
3.5.3Numărul de dinţi ai rotilor treptei III: 47
3.5.4Numărul de dinţi ai rotilor treptei IV: 48
3.5.5Numărul de dinţi ai rotilor treptei V: 49
3.6Calculul geometric al angrenajelor cu dinţi inclinati 50
3.6.1Unghiul de înclinare al dintelui: 50
3.6.2Modulul(standardizat): 50
3.6.3Profilul de referinţă(exterior): 50
3.6.4Unghiul profilului în plan frontal: 50
3.6.5Distanţa dintre axe: 51
3.6.6Deplasări specifice(normale) de profil: 51
3.6.7Lăţimea danturii: 51
3.7Parametrii de bază ai angrenajului: 51
3.7.1Distanţa dintre axe a angrenajului: 51
3.7.2Unghiul de angrenare: 51
3.7.3Suma deplasărilor specifice(normale) de profil: 52
3.7.4Deplasări specifice(normale) de profil: 52
3.7.5Distanţa dintre axe: 52
3.7.6Diametrele de divizare pentru trI,II,III,IV,V: 52
3.7.7Diametrele cercurilor de picior interioare pentru trI,II,III,IV,V: 52
3.7.8Înăţimea dinţilor: 53
3.7.9Scurtarea dinţilor: 53
3.7.10Diametrele de cap(exterioare): 53
3.7.11Diametrele de bază: 54
3.8Calculul danturii la încovoiere: 54
3.9Calculul la presiunea de contact: 58
3.10Calculul arborilor cutiei de viteze 59
3.10.1Determinarea schemei de încărcare a arborilor şi calculul reacţiunilor din lagăre 59
3.11verificarea arborilor la încovoiere şi torsiune 62
3.12Calculul rezistentei rulmenţilor: 65
4MECANISMUL DE DIRECŢIE 67
4.1Raportul de transmitere unghiular 67
4.2Raportul de transmitere a forţei 68
4.3Calculul elementelor constructive ale mecanismului de direcţie melc globoidal – rolă 69
4.3.1Dantura melcului globoidal 69
4.3.2Levierul de direcţie 72
4.3.3Bara longitudinală de direcţie 72
4.3.4Bara transversală de direcţie 73
4.3.5Bolţurile sferice ale articulaţiilor barelor de direcţie 74
4.4Prezentarea unor mecanisme de direcţie 75
5tendinte privind evolutia sistemelor de directie 85
5.1EPS (Electric Power Steering) 85
5.2Introducere (istoric) 85
5.3Cum functioneaza sistemul EPS 85
5.4Avantaje: 86
5.5Dezavantaje: 86
6PROIECTAREA PROCESULUI TEHNOLOGIC A UNUI PINION AL CUTIEI DE VITEZE 87
6.1TEHNOLOGIA DE PRELUCRARE A REPERULUI “ROATĂ DINŢATĂ CU DINŢI DREPŢI” 87
6.1.1Caracteristicile materialului folosit la fabricarea reperului roată dinţată 87
6.2Stabilirea itinerarului tehnologic de prelucrare prelucrarea reperul roată dinţată cu dinţi drepţi 88
6.3Stabilirea procesului tehnologic şi calculul regimurilor de aşchiere pentru operaţiile stabilite în itinerarul tehnologic 88
6.3.1Determinarea adausurilor de prelucrare pentru operaţiile de prelucrare 89
6.3.2Calculul adaosului de prelucrare pentru operaţia de strunjire de degroşare a suprafeţei frontale la cota 34 [mm]. 89
6.3.3Calculul adaosului de prelucrare pentru diametrul exterior d = 66 [mm] 90
6.4Determinarea regimului de aşchiere pentru operaţiile din itinerarul tehnologic 91
6.4.1Calculul regimului de aşchiere la operaţia de strunjire de degroşare pentru cota 75-0,2 [mm] 92
6.4.2Verificarea avansului din punct de vedere a rezistenţei corpului cuţitului de strung 92
6.4.3Verificarea avansului din punct de vedere a rezistenţei mecanismului de avans al strungului SN 400 93
6.4.4Verificarea avansului din punct de vedere a rezistenţei plăcuţei din aliaj dur a cuţitului de strung 94
6.5Determinarea vitezei optime de aşchiere la degroşare 94
6.6Calculul forţelor de aşchiere 97
6.7Calculul momentului de torsiune rezistent în axul arborelui port semifabricat de la maşina-unealtă SN - 400 98
6.8Calculul săgeţii de deformaţie al corpului cuţitului de strung 99
6.9Determinarea vitezei optime de aşchiere la finisare 100
6.10Stabilirea listei de maşini-unelte, dispozitive,scule aşchietoare şi verificatoare 102
6.11Calculul normei de timp NT 103

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu