LOCUL ŞI MISIUNEA BISERICII ÎN CONTEMPORANEITATE

CUPRINS

CUPRINS 3
INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I 8
MISIUNEA BISERICII 8
1.1 Biserica organism divino-uman şi misiunea ei 8
1.2 Particularităţiile misiunii 13
1.3 Fundamentarea biblică a misiunii 17
1.4 Exigenţele misiunii: propovăduirea Evangheliei şi transmiterea dreptei credinţe 20
CAPITOLUL II 24
SOCIETATEA ŞI PROVOCĂRILE LUMII CONTEMPORANE 24
2.1 Factorii definitorii pentru problemele societăţii actuale 24
2.2 Individualismul şi secularismul 28
2.3 Progresul ştiinţei şi al tehnologiei 35
2.4 Cultura religioasă în contemporaneitate 40
CAPITOLUL III 44
REACŢIA BISERICII FAŢĂ DE PROVOCĂRILE SOCIETĂŢII ACTUALE 44
3.1 Afirmarea identităţii ortodoxe 44
3.2 Necesitatea realizării stării de comuniune 49
3.3 Prezenţa Bisericii în lume, misiune şi slujire 52
CAPITOLUL IV 55
BISERICA ÎN SOCIETATE 55
4.1 Lumea ca spaţiu ecclesial, diaconal, profetic şi misionar 55
4.2 Relaţia Biserică-Stat 61
4.3 Proecclesia Bisericii în societate 64
CONCLUZII 73
BIBLIOGRAFIE 77
CURRICULUM VITAE 83
DECLARAŢIE 84

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu